Ito ay ipinublish sa 10 mga wika kabilang ang Japanese. I-click ang nasa itaas upang makita ang ibang wika.

Ang Sagamihara International LOUNGE ay, sumusoporta para sa mga dayuhang residente ng Lungsod na may mga programang katulad ng klase sa pag-aaral ng salitang hapon, pagsasalin at interpretasyon para sa mga dayuhan/pagkonsulta, at ang pakikikahalubilo ng mga mamamayan sa iba’t ibang bansang kultura at mga kaugalian. Mangyaring huwag mag-alinlangan na tumawag, at maaaring pumunta sa aming tanggapan.

Limang bagong situwasyon kung saan madaling kapitan ng mikrobyo o (COVID-19)


para mga karagdagang detalye → Limang bagong situwasyon kung saan madaling kapitan ng mikrobyo o (COVID-19)

Mga impormasyong may kaugnayan sa pag-iwas sa kalamidad

Impormasyon para sa mga dayuhang mamamayan

May konsultasyon para sa mga bagong apektado ng impeksiyon ng Corona Virus (COVID-19)

Kung sa palagay mo na maaaring magkaroon ka ng bagong Coronavirus(COVID-19), o kung nagkakaproblema ka sa pamumuhay dahil sa Coronavirus, may ipapakilala kaming konsultasyon.

Impormasyon tungkol sa bagong impeksiyon ng Corona Virus (COVID-19)

Pagpapakilala sa impormasyon tungkol sa sites ng Coronavirus (COVID-19), suportang impormasyon mula sa bansa at Sagamihara City para sa mga may suliranin dahil sa Coronavirus.

Mga impormasyon tungkol sa pamumuhay, trabaho, pag-papalaki ng anak , edukasyon at iba pa.

Mga impormasyon tungkol sa ibinibigay na suporta ng gobyerno at ng lungsod ng Sagamihara. Nag bibigay din ng mga impormasyon tungkol sa pag-aaral sa Lounge.

Mga impormasyong pangkabuhayan para sa mga dayuhang mamamayan.

Mga pangunahing impormasyon na kapaki-pakinabang para sa pamumuhay sa lungsod ng Sagamihara, tulad ng mga gabay sa pamumuhay at sa pag-iwas sa mga sakuna.

Pag-aaral ng wikang hapon sa pamamagitan ng internet o online.

Mga impormasyon mula sa site ng wikang hapon. Kung walang iskuwela o school maaaring mag-aral sa bahay sa pamamagitan ng internet o online.

Mga kaganapan ( Event ) sa Lounge 2023 Pebrero ・ Marso

Beginners Japanese course

Petsa : Tuwing Martes mula sa ika-6 ng Disyembre hanggang ika- 14 ng Pebrero, 2023
6:30 pm hanggang 8:30 pm
* Wala sa ika-3 ng Enero
Lugar : Sagamihara International Lounge ( Promity Fuchinobe Building 1F )

Pag-aaral ng Japanese para sa paninirahan sa Japan
Lugar: Sagamihara International Lounge
Target: Mga taong nakatira, nag-tatrabaho o nag-aaral sa lungsod, at mga taong nag-aaral ng hiragana, at mga taong hindi nakakaintindi ng Japanese na ginagamit sa pang-araw araw na pamumuhay.
Kapasidad:15 Katao ( ayon sa pagkakasunod-sunod ng aplikasyon )
Aplikasyon : Isulat ang inyong pangalan, address, tel.no. e-mail address, at ang wikang madalas ginagamit, at magpadala ng e-mail sa Intrnational Affairs Division bago mag ika- 21 ng Nobyembre. (e-mail add.) kokusai@city.sagamihara.kanagawa.jp

Pamagat: Interpreter Practical Workshop (Medical) (Interpreter ・ Translation Group)

Petsa : Ika-11 ng Pebrero ( Sabado ) 2023, 10:00 ~ 12:00
Lugar : Sagamihara International Lounge ( Promity Bldg. 1st flr. )

Alamin at pag aralan ang mga pangunahing pangkaalaman sa Medical ng mga medical interpreter.
Mga taong maaaring lumahok: Mga taong nakatira, nag-aaral o nagtatrabaho sa lungsod at interesado sa mga aktibidad ng mga boluntaryong interpretasyon sa larangan ng medikal.
Mga kailangan dalahin: Mangyaring magsuot ng mask.
Kapasidad : 20 katao (Ayon sa pagkakasunod-sunod ng aplikasyon
Bayad sa paglahok : Libre
Panahon ng pag -aaply : Ika-6 ng Enero ( Biyernes ) ~ Ika-10 ng Pebrero ( Biyernes )
Paraan ng pag -aaply : Maaaring mag-apply sa Sagamihara International Lounge o mag-apply sa pamamagitan ng telepono.
Mga detalye ng aplikasyon : Mangyaring sabihin ang inyong address, pangalan (furigana ), at gamit na wika (language)

Alamin ang pag-iwas sa kalamidad sa Japanese ( Grupo ng pag-iwas sa kalamidad )

Petsa : Ika-11 ng Pebrero (Sabado) 2023, 10:00 ~ 11:30
Lugar : Promity Building 2nd flr. Meeting room A

Pag-uusapan ng mga dayuhang mag-aaral ng Japanese at mga tagasuporta ang tungkol sa pag iwas sa kalamidad.
Mga taong maaring sumali : Mga dayuhan at mga dayuhang tagasuporta
Mga kailangan dalahin : Walang partikular, mangyaring magsuot ng mask.
Kapasidad : 30 katao ( ayon sa pagkakasunod- sunod ng aplikasyon )
Bayad sa pagsali : Libre
Panahon ng pag-aaply : Ika-5 ng Pebrero ( Linggo ) 2023 hanggang ika-8 ng Pebrero ( Miyerkules )
Paraan ng Pag-aapply : Maaaring mag apply ng direkta sa Sagamihara International Lounge, o sa pamamagitan ng telepono.
Click HEAR para sa application form.
Mga detalye ng aplikasyon : ①Pangalan ng event ②Pangalan (furigana ) ③Mangyaring sabihin sa amin ang inyong e-mail address o tel. no.
Impormasyon sa pakikipag- ugnayan : Sagamihara International Lounge Tel : 042-750-4150

Libreng konsultasyon para sa mga dayuhang mamamayan sa pamamagitan ng Administrative Scrivener (Proyekto ng Konsultasyon)

Petsa : Ika-11 ng Pebrero (Sabado) ,2023 13:00~16:00 (Ito ay ginaganap tuwing hapon ng ikalawang Sabado ng buwan.)
Lugar : Sagamihara International Lounge ( Promity Bldg. 1st flr.)

Ang mga Certified Administrarive o Espesyalista sa Legal at pamilyar sa mga internasyonal na gawain (status of residence, atbp.) ang sasagot sa mga konsultasyon.Mangyaring mag-apply sa Lounge.
Mga taong maaaring komunsulta: Mga dayuhan at ang kanilang mga taga suporta (mga boluntaryo)
Mga kailangan dalahin: Mangyaring dalahin ang mga may kaugnayan sa ikokunsulta (papeles at iba pa)
Kapasidad: 5 katao
Bayad sa pag lahok: Libre
Panahon ng pag-aapply: Ika-15 ng Enero (Linggo) ~ Ika-10 ng Pebrero (Biyernes)
Paraan ng pag-aapply: Maaaring mag apply ng direkta sa Sagamihara International Lounge, o sa pamamagitan ng telepono.
Para sa aplikasyon, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan : Sagamihara International Lounge
Tel: 042-750-4150

World Hiroba Pebrero (Tea party group )

Petsa : Ika-19 ng Pebrero ( Linggo ) 10:00 ~ 11:30
Lugar : Matsumoto Community Center Large Conference Room ( Matsumoto Kouminkan Dai Kaigi shitsu )

Pag-uusap at pagpapalitan ng opinyon tungkol sa buhay at kultura ng Bolivia, isang multi- etnikong bansa na matatagpuan sa halos gitna ng kontinente ng South America at biniyayaan ng mga tunay na kakaibang likas na kapaligiran.
Mga taong maaring sumali : Bibigyan ng priyoridad ang mga nakatira sa Sagamihara City.
Mga dapat dalahin : Mangyaring magsuot ng mask, at magdala ng sariling inumin
Kapasidad : 40 Katao ( Ayon sa pagkakasunod sunod ng aplikasyon )
Bayad sa pagsali : Libre
Panahon ng pag-aaply : Ika-5 ng Pebrero ( Linggo ) ~ Ika-15 ng Pebrero ( Miyerkules )
Paraan ng pag-aapply : Maaaring mag apply ng direkta sa Sagamihara International Lounge, o sa pamamagitan ng telepono.
Mangyaring sabihin na nag-aapply para sa 「Sekai no Hiroba February at sabihin ang pangalan at tirahan .
Para sa aplikasyon, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan : Sagamihara International Lounge Tel : 042-750-4150

Consultation Volunteer Workshop para sa mga dayuhan

Petsa : 2023 Ika-25 ng Marso ( Sabado ) 13:30 ~ 16:00
Lugar : Sagamihara International Lounge ( Promity Bldg. 2nd flr. Meeting Room B )

Mayroong isang grupo ng pag-aaral upang matulungan ang mga dayuhan na komunsulta upang mabuhay ng maginhawa ang mga dayuhan na kasama sa komunidad,
Pinag-iisipan ang pagsuporta sa konsultasyon para sa mga dayuhan mula sa suporta para sa mga dayuhang technical intern trainees at suporta para kay G. Wishma
Mga taong maaring sumali : Mga taong interesadong magbolontaryo para sa pagpapayo para sa mga dayuhan. Bibigyan ng priyoridad ang mga mamamayan ng Sagamihara.
Mga dapat dalahin : Mga gamit sa pagsulat ( writing utensils )
Kapasidad : 40 katao ( Kinakailangan ang pre-registration )
Byad sa paglahok : Libre
Panahon ng pag-aapply : 2023 Ika-21 ng Enero ( Sabado ) ~ Ika-24 ng Enero ( Biyernes )
Paraan ng pag aapply : Maaaring mag apply ng direkta sa Sagamihara International Lounge, o sa pamamagitan ng telepono.
Para sa aplikasyon, at impormasyon sa pakikipag-ugnayan : Sagamihara International Lounge Tel : 042-750-4150

2023 Enero No.1 Bagong Taon na

Filipino

2023 Enero No. 2 Mga alituntunin o rule sa trapiko ng bisikleta

Filipino

2023 Pebrero No.1 Mag-ingat sa Norovirus food poisoning

Filipino

2023 Pebrero No.2 Mga lugar na masisiyahan sa plum blossom

Para sa mga dayuhan sa Sagamihara City, kami ay mag bibigay ng mga impormasyon sa pang araw araw na pamumuhay sa pamamagitan ng Voice record, Maaari itong mapakinggan sa pamamagitan ng pag Click sa mga wikang nakasulat sa itaas.

Page Top▲