Ito ay nai-publish sa 10 mga wika kabilang ang Japanese. I-click ang nasa itaas upang makita ang ibang wika. ↑

Ang Sagamihara International LOUNGE ay, sumusoporta para sa mga dayuhang residente ng Lungsod na may mga programang katulad ng klase sa pag-aaral ng salitang hapon, pagsasalin at interpretasyon para sa mga dayuhan/pagkonsulta, at ang pakikikahalubilo ng mga mamamayan sa iba’t ibang bansang kultura at mga kaugalian. Mangyaring huwag mag-alinlangan na tumawag, at maaaring pumunta sa aming tanggapan.

Limang bagong situwasyon kung saan madaling kapitan ng mikrobyo o (COVID-19)


para mga karagdagang detalye → Limang bagong situwasyon kung saan madaling kapitan ng mikrobyo o (COVID-19)

Impormasyon sa pag-iwas sa kalamidad

Nakolektang impormasyon para sa mga dayuhang mamamayan

May konsultasyon para sa mga bagong apektado ng impeksiyon ng Corona Virus (COVID-19)

Kung sa palagay mo na maaaring magkaroon ka ng bagong Coronavirus(COVID-19), o kung nagkakaproblema ka sa pamumuhay dahil sa Coronavirus, may ipapakilala kaming konsultasyon.

Impormasyon tungkol sa bagong impeksiyon ng Corona Virus (COVID-19)

Pagpapakilala sa impormasyon tungkol sa sites ng Coronavirus (COVID-19), suportang impormasyon mula sa bansa at Sagamihara City para sa mga may suliranin dahil sa Coronavirus.

Suportang impormasyon tungkol sa pamumuhay, trabaho, pagpapalaki ng bata , edukasyon at ibapa.

Nagtipon kami ng impormasyong nakasentro sa suportang ibinigay ng gobyerno at lungsod ng Sagamihara. Nagbibigay din ng impormasyon tungkol sa pag-aaral sa Lounge.

Mga impormasyong pangkabuhayan para sa mga dayuhan mamamayan

Nakolekta namin ang pangunahing impormasyon na kapaki-pakinabang para sa pamumuhay sa lungsod ng Sagamihara, tulad ng mga gabay sa pamumuhay at mga gabay sa pamumuhay at sa pag-iwas sa sakuna na ibinigay ng lungsod ng Sagamihara.

Pag-aaral ng wikang hapon sa pamamagitan ng internet

Nakolekta namin na impormasyon sa site ng wikang hapon. Kung walang pag-aaral maaaring mag-aral sa bahay sa pamamagitan ng online.

Mga kaganapan sa Lounge 2021 ng Agosto at Setyembre

Pamagat:Tingnan ! Pakinggan ! Subukan ! World Tanabata Ornament (International Understanding Group)

Petsa : Petsa: Hanggang kalagitnaan ng Agosto
Lugar : Lugar: Sagamihara International Exchange Lounge (dingding ng Lounge)

Ginagamit ng International Understanding Group ang mga dingding ng Lounge upang mag pa laganap ng mga impormasyon bilang panimula sa iba`t ibang kultura.

「Dekorasyon sa Tanabata ★ Mga kahilingan sa iba`t ibang wika」 Hanggang kalagitnaan ng Agosto,2021

Pamagat:Libreng konsultasyon para sa mga dayuhang mamamayan sa pamamagitan ng Administrative Scrivener (Proyekto ng konsultasyon)

Petsa : Petsa:Agosto 14 (Sabado) 13:00∼16:00
Lugar : Lugar: Sagamihara International Lounge (Promity Fuchinobe Building 1st flr.)

Mag sasagawa ng libreng konsultasyon ang Adminstrative Scrivener para sa mga dayuhang mamamayan. Kung may katanungan tungkol sa Alien Card, (Visa) at iba pa, mangyaring tumawag lang po muna sa telepono para sa pag konsulta. Sa susunod na araw ay makakatanggap ng tawag mula sa taong pag kokunsultahan.

Target: Dayuhang mamamayan at mga sumusuporta (Volunteer)

Dadalahin: Mga bagay na (papeles) sa palagay ninyo na kailangan sa konsultasyon.

Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Lounge Tel: 042-750-4150

Pamagat:Libreng konsultasyon para sa mga dayuhang mamamayan sa pamamagitan ng Administrative Scrivener (Proyekto ng konsultasyon)

Petsa : Petsa: Setyembre 11 (Sabado) 13:00∼16:00
Lugar : Lugar: Sagamihara International Lounge (Promity Fuchinobe Building 1st flr.)

Tekisto: Ang Administrative Scrivener ay mag bibigay ng libreng konsulta para sa mga dayuhang mamamayan. Kung may mga katanungan o alalahanin tungkol sa inyong Residence Card (Visa), mangyaring tumawag lamang sa amin at kayo ay muling tatawagan para sa pakikipag ugnayan.

Mga taong maaaring kumunsulta : Mga dayuhan at ang kanilang mga taga suporta ( mga boluntaryo)

Mga kailangan dalahin : Mangyaring dalahin ang mga may kaugnayan sa ikukunsulta (papeles at iba pa )

Pag aaplyan : Sagamihara International Lounge Tel: 042-750-4150

Bagong Tagtime 2021, Hulyo at Agosto

Pamagat : Hulyo No.1 Tungkol sa pag papareserba para sa pag papabakuna ng Bagong Corona Virus

日本語、English、中国语、한국・조선어、Español
日本語、Português、Filipino、ภาษาไทย、Tiếng Việt

Pamagat: Agosto No.1 Mag-ingat tayo sa mga pagkaing nakakalason

Pamagat: Agosto No.2 Masiyahan sa mga bulaklak mula tag-araw hanggang tag-lagas.

Para sa mga dayuhan sa Sagamihara City, kami ay mag bibigay ng mga impormasyon sa pang araw araw na pamumuhay sa pamamagitan ng Voice record, Maaari itong mapakinggan sa pamamagitan ng pag Click sa mga wikang nakasulat sa itaas.