បូករួមទាំងភាសារជប៉ុនគឺមាន10ភាសារដែលបានចុះផ្សាយ។ បើចង់មើលភាសារណាមួយសូមចុចលើភាសារនោះ។ ↑

សាឡុងអន្ដរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាជាទីកន្លែងធ្វើការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ សំរាប់ប្រជាជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក,មានថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន រួមទាំងមានទទួលធ្វើការពិគ្រោះបញ្ហាផ្សេងៗនិងមានទទួលបកប្រែ ជូនដល់ប្រជាជនបរទេស។
សូមអញ្ជើញមកចូលសាកសួរ ឬទំនាក់ទំនងមកតាមទូរសព្ទ័។

ភាពងាយនឹងកើតជំងឺថ្មីកូរូណា「5ដង」


សំរាប់ពត៍មានលំអិតសូមចុចមើលលើនេះ → ភាពងាយនឹងកើតជំងឺថ្មីកូរូណា「5ដង」

ពត៍មានបង្កាគ្រោះមហន្តរាយ

បានប្រមូលពត៍មានសំរាប់ពលរដ្ឋបរទេស

ទីកន្លែងទទួលពិគ្រោះយោបល់អំពីការឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណា

នៅពេលដែលដឹងថាមានឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណាឬក៏ដោយសារវីរុសថ្មីកូរូណាធ្វើអោយមានការលំបាកក្នុងជីវភាពរស់នៅផ្សេងៗនោះ​,យើងខ្ញុំនឹងណែនាំពីកន្លែងពិគ្រោះ។

ពត៍មានអំពីការឆ្លងមេរោគថ្មីវីរុសកូរូណា

"ពត៍មានឬគេហទំព័រអំពីវីរុសថ្មីកូរូណា,(COVID-19) រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ាបានណែនាំពីពត៍មាននៃការជួយគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការលំបាកដោយសារតែវីរុសថ្មីកូរូណា"

ពត៍មានអំពីការជួយឧបត្ថម្ភដល់ជីវភាពរស់នៅ,ការងារ,ការចិញ្ចឺមកូន,និងការអប់រំផ្សេងៗទៀត។

យើងបានប្រមូលពត៍មានដែលផ្តោតលើការគាំទ្រដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ា។បន្ថែមទៀតយើងនឹងប្រាប់អំពីថ្នាក់រៀនដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងឡោនយីដែរ។

ពត៌មានដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ជនជាតិបរទេស

ក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ាបានផ្តល់ជូននូវសៀវភៅណែនាំអំពីការរស់នៅនឹងការការពារគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗ។ យើងបានប្រមូលពត៍មានដែលមានប្រយោន៌សំរាប់ការរស់នៅក្នុងទីក្រុងសាហ្គាមីហារ៉ា។

រៀនភាសារជប៉ុនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនតឺណែត

ប្រមូលពត៍មាននៅលើគេហទំព័រ់សំរាប់ការរៀនភាសារជប៉ុនតាមអីនធឺណិត ទោះជាមិនអាចរៀនក្នុងថ្នាក់ក៏យើងអាចរៀនភាសារជប៉ុននៅផ្ទះបានដែរ។

ព្រិត្តការណ៌សាឡុងអន្តរជាតិឆ្នាំ2023ខែ2ខែ3

វគ្គសិក្សាភាសាជប៉ិនដំបូង

កាលបរិច្ឆេទ : ម៉ោង:ខែ12ទី6~ឆ្នាំ2023ខែ2ទី14ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ៌,រសៀលម៉ោង6កន្លះ~ម៉ោង8កន្លះ
ខែ1ទី3,អត់មានទេ
ទីកន្លែង : សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា(អាគារពុរ៉ោមិទីហ្វុជិណូបេជាន់ទី1)

រៀនភាសាជប៉ុនដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីរស់នៅប្រទេសជប៉ុន។
អ្នកអាចចូលរួមបាន:អ្នករស់នៅក្រុងសាហ្កាមីហារ៉ា,អ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុងនេះ,
អ្នករៀនបឋមសិក្សានៅក្នុងក្រុងនេះ,
អ្នករៀនហិរ៉ាហ្កាណា។
,អាអ្នកដែលមិនចេះភាសាជប៉ុនប្រើក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
បុក្គលិក:15នាក់(ដាក់ពាក្យតាមលេខរៀង)

របៀបដាក់ពាក្យ:បំពេញនៅខាងក្រោមហើយសូមអ៊ីមែលមកកន្លែងផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា
ប្រធានបទ:【ដាក់ពាក្យរៀនភាសាជប៉ុនមុនដំបូង】
ការដាក់ពាក្យ:ខែ11ត្រឹម ទី21(សុក្រ)
អាស័យដ្ឋាន, ឈ្មោះ(សរសេរហិរ៉ាហ្កាណា), លេខទូរស័ព្ទស័យដ្ឋានអ៊ីមេល
សរសេរភាសាដែលអ្នកអាចប្រើបានច្រើនបំផុតហើយផ្ញើអ៊ីមែលទៅផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិ។
 kokusai@city.sagamihara.kanagawa.jp

សិក្ខាសាលាបកប្រែជាក់ស្តែង(វេជ្ជសាស្ត្រ)ការបកប្រែ,ក្រុមបកប្រែ

កាលបរិច្ឆេទ : ឆ្នាំ2023ខែ2ទី11(សៅរ៌)ម៉ោង10:00~12:00
ទីកន្លែង : សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា(អាគារពុរ៉ោមិទីហ្វុជិណូបេជាន់ទី1)

ស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងនឹងចំណេះដឹងមូលដ្ឋាននៃការបកស្រាយវេជសាស្ត្រ
អ្នករស់នៅក្រុងសាហ្កាមីហារ៉ាទទួលយកមុនគេ
អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៌ក្នុងការបកស្រាយសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ។
យករបស់មក:សូមពាក់ម៉ាសមក។

បុក្គលិក:20នាក់(ដាក់ពាក្យតាមលេខរៀង)
ថ្លៃចូលរួម:ដោយអត់គិតថ្លៃ
រយះដាក់ពាក្យ:ឆ្នាំ2023ខែ1ទី6(សុក្រ)~ខែ2ទី10ត្រឹម(ថ្ងៃសុក្រ)
របៀបដាក់ពាក្យ:មកដាក់ពាក្យនៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាឬទូរស័ព្ទមកដាក់ពាក្យ
ខ្លឹមសារនៃពាក្យសុំ:អាស័យដ្ឋាន,ឈ្មោះ,(ហ្វុរិហ្កាណា)សូមប្រាប់យើងខ្ញុំពីភាសារបស់អ្នកប្រើ
កន្លែងដាក់ពាក្យផ្តល់ដំណឹង:សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា ទូរស័ព្ទ:042-750-4150

រៀនការពារគ្រោះមហន្តរាយជាភាសាជប៉ុន(ក្រុមការពារគ្រោះមហន្តរាយ)

កាលបរិច្ឆេទ : ឆ្នាំ2023ខែ2ទី11(ថ្ងៃសៅរ៍)ម៉ោង10:00~11:30
ទីកន្លែង : អាគារពុរ៉ូមិទីហ្វុជិណូបេជាន់ទី2បន្ទប់ប្រជុំA

ជនបរទេសដែលរៀនភាសាជប៉ុន,នឹងអ្នកគាំទ្រ
ពិភាក្សាអំពីការការពារគ្រោះមហន្តរាយរួមគ្នា។
យករបស់មក:មិនមានអ្វីពិសេសទេ។សូមពាក់ម៉ាសមក។
បុក្គលិក:30នាក់(ដាក់ពាក្យតាមលេខរៀង)
ថ្លៃចូលរួម:ដោយអត់គិតថ្លៃ
រយះដាក់ពាក្យ:ខែ2ទី5(អាទិត្យ)~ខែ2ទី8(ថ្ងៃពុធ)
របៀបដាក់ពាក្យ:សូមអ៊ីមែលមកកន្លែងផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា
(kokusai@city.sagamihara.kanagawa.jp)
ឬសូមទូរស័ព្ទមកដាក់ពាក្យនៅសាឡុងអន្តរជាតិ។
ព័តិមានលំអិត:①ឈ្មោះព្រិត្តការណ៌, ②ឈ្មោះ(ហ្វុរិហ្កាណា)➂សូមលោកអ្នកប្រាប់អ៊ីមែលឬទូរស័ព្ទ
កន្លែងដាក់ពាក្យផ្តល់ដំណឹង:សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា ទូរស័ព្ទ:042-750-4150

ការប្រឹក្សាដោយអត់គិតថ្លៃសម្រាប់ជនបរទេសដោយរដ្ឋបាល

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ2ទី11(ថ្ងៃសៅរ៏)ម៉ោង13:00~16:00  (បើករសៀលជារៀងរាល់ខែថ្ងៃសៅរ៏ទី2)
ទីកន្លែង : សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា(អាគារពុរ៉ោមិទីហ្វុជិណូបេជាន់ទី1)

មានអ្នកគ្រប់គ្រងពិភាក្សាលំអិតផ្នែករដ្ឋបាលជំនាញអន្តរជាតិ(កាតសិទ្ធរស់នៅជាដើម)
សូមដាក់ពាក្យមកសាឡុងអន្តរជាតិ។
អ្នកអាចពិភាក្សាបាន:អ្នកគាំទ្រជនបរទេស(អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត)
យករបស់មក:សូមយករបស់ដែលត្រូវការពិភាក្សាមក
បុគ្គលិក:5នាក់
ការចូលរួម:ដោយអត់គិតថ្លៃ
រយះដាក់ពាក្យ:ឆ្នាំ2023ខែ1ទី15(អាទិត្យ)ដល់ខែ2ទី10(សុក្រ)
របៀបដាក់ពាក្យ:មកសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាផ្ទាល់ឬតេលេហ្វូនមកដាក់ពាក្យ
កន្លែងដាក់ពាក្យ、ផ្តល់ដំណឹង:សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា ទូរស័ព្ទ:042-750-4150

ទីលានពិភពលោក(ក្រុមពិសារតែកំសាន្ត)

កាលបរិច្ឆេទ : ឆ្នាំ2022ខែ2ទី19(អាទិត្យ)ម៉ោង10:00~11:30
ទីកន្លែង : មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៌ហាស៊ីមូតូ បន្ទប់ប្រជុំធំ

ទំនាក់ទំនងនិយាយអំពីនឹងផ្លាសប្តូរពីវប្បធម៏នឹងរបៀបជីវិតរស់នៅប្រទេសបុលវី
ដែលជាប្រទេសចម្រុះជាតិសាសន៌ដែលមានទីតាំងនៅស្ទើរតែកណ្តាលនៃទ្វិបអាមេរិចខាងត្បូង
ហើយមានបរិស្ថានធម្មជាតិចម្រុះយ៉ាងពិតប្រាកដ។
អ្នកដែលអាចចូលរួម:អ្នករស់នៅក្រុងសាហ្កាមីហារ៉ាទទួលយកមុនគេ
យករបស់មក:សូមពាក់ម៉ាសមក។សូមយកភេសជ្ជះមកផ្ទាល់ខ្លួនឯង។
បុក្គលិក:40នាក់(ដាក់ពាក្យតាមលេខរៀង)
ថ្លៃចូលរួម:ដោយអត់គិតថ្លៃ
រយះដាក់ពាក្យ:ខែ2ទី5(អាទិត្យ)~ខែ2ទី15ត្រឹម(ថ្ងៃពុធ)
របៀបដាក់ពាក្យ:មកដាក់ពាក្យនៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាឬទូរស័ព្ទមកដាក់ពាក្យ
សូមប្រាប់ថាមកដាក់ពាក្យ,ទីលានពិភពលោកខែ2នឹងសរសេរប្រាប់ឈ្មោះ,អាស័យដ្ឋាន,ទូរស័ព្ទ។
កន្លែងដាក់ពាក្យផ្តល់ដំណឹង:សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា ទូរស័ព្ទ:042-750-4150

សិក្ខាសាលាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ជនបរទេស(គម្រោងពិគ្រោះយោបល់)

កាលបរិច្ឆេទ : ឆ្នាំ2023ខែ3ទី25(ថ្ងៃសៅរ៍)ម៉ោង13:30~16:00
ទីកន្លែង : សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា(អាគារពុរោមិទីហ្វុជិណូបេជាន់ទី2បន្ទប់ប្រជុំ B)

ដើម្បីឲជនបរទេសរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងសហគមន៌រស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គល នេះគឺជាក្រុមសិក្សាដើម្បីជួយជនបរទេសពីគ្រោះយោបល់ជាមួយយើង។
ទំនាក់ទំនងនឹងការគាំទ្រដល់កម្មសិក្សាការីផ្នែកបច្ចេកទេសយើងនឹងគិតអំពីការគាំទ្រការប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ជនបរទេសរួមទាំងការគាំទ្រដល់លោកវិសុមាំង។
កអាចចូលរួមបាន:អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៌ក្នុងការបកស្រាយសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត អ្នករស់នៅក្រុងសាហ្កាមីហារ៉ាទទួលយកមុនគេ កដែលចាប់អារម្មណ៌ក្នុងការបកស្រាយសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត អ្នករស់នៅក្រុងសាហ្កាមីហារ៉ាទទួលយកមុនគេ
យករបស់មក:សូមយកប្រអប់ខ្មៅដៃមក។
បុក្គលិក:40នាក់(ដាក់ពាក្យមុន)
ថ្លៃចូលរួម:ដោយអត់គិតថ្លៃ
រយះដាក់ពាក្យ:ឆ្នាំ2023ខែ1ទី21(សៅរ៍)~ខែ3ទី24ត្រឹម(ថ្ងៃសុក្រ)
របៀបដាក់ពាក្យ:មកដាក់ពាក្យនៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាផ្ទាល់ឬទូរស័ព្ទមកដាក់ពាក្យ
កន្លែងដាក់ពាក្យផ្តល់ដំណឹង:សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា ទូរស័ព្ទ:042-750-4150

បុក្គលិក:40នាក់(ដាក់ពាក្យតាមលេខរៀង)

រយះដាក់ពាក្យ:ខែ2ទី5(អាទិត្យ)~ខែ2ទី15ត្រឹម(ថ្ងៃពុធ)

កាលបរិច្ឆេទ : របៀបដាក់ពាក្យ:មកដាក់ពាក្យនៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាឬទូរស័ព្ទមកដាក់ពាក្យ
ទីកន្លែង : សូមប្រាប់ថាមកដាក់ពាក្យ,ទីលានពិភពលោកខែ2នឹងសរសេរប្រាប់ឈ្មោះ,អាស័យដ្ឋាន,ទូរស័ព្ទ។

កន្លែងដាក់ពាក្យផ្តល់ដំណឹង:សាឡុងអន្តរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ា ទូរស័ព្ទ:042-750-4150

សីងថាកគុថែមឆ្នាំ2023ខែ1ខែ2

ឆ្នាំ2023ខែ1 No.1「សួស្តីឆ្នាំថ្មី」

ភាសាខ្មែរ

ឆ្នាំ2023ខែ1 No.2 「អំពីច្បាប់ចរាចរណ៌កង់」

ភាសាខ្មែរ

ឆ្នាំ2023ខែ2NO1ប្រយ័ត្នការពុលអាហារណូរុវិរុសុ

ឆ្នាំ2023ខែ2NO2 「កន្លែងដែលត្រូវការរីករាយជាមួយផ្កាអុមែ」

ព័តិមានអំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនឹងត្រូវបញ្ជូនតាមសំឡេងដល់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសាហ្កាមីហារ៉ា។
ចុចលើភាសាខាងលើដើម្បីស្តាប់។

Page Top▲