ทุกคนแตกต่าง แต่ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมโลก มาร่่วมสามัคคีกันเถอะ

ซากามิฮาราโคคุไซโคริวเลานจ์เป็นสถานที่สอนภาษาญี่ปุ่น มีล่ามและรับปรึกษาปัญหาต่างๆให้แก่พลเมืองชาวต่างชาติ พร้อมทั้งยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างพลเมืองชาวญี่ปุ่นกับพลเมืองชาวต่างชาติด้วย ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือมาเยี่ยมชมเลานจ์ได้ทุกเมื่อ

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
ลานเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติ (โอชาไก)
การประชุมพลเมืองต่างประเทศ

เหตุการณ์เลานจ์ เดือน กุมภาพันธ์ และ เดือน มีนาคม

โอชาไก และลานแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติ (กลุ่มโอชาไก)

วันเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์
สถานที่ : โซเลอิยุซะงะมิ ห้องเสมินา 1 (ฮะชิโมโต้อิอ้อนชั้น 6 )

เราเชิญผู้ที่เกิดจากแคนาดาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและประเพณีของพวกเขาในประเทศบ้านเกิดและพูดคุยแลกเปลี่ยนในขณะที่ดื่มชาและคุกกี้เพื่อทำความเข้าใจกับแคนาดาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเรามีวัตุถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมทั้งสองฝ่ายให้น่าอยู่มากขึ้น นอกจากนี้เนื่องจากเมืองซะงะมิฮะระได้ตัดสินใจจัดตั้งสถานที่ตั้งแคมป์เบื้องต้นของทีมเรือแคนาดาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในปี 2020, พาราลิมปิกเกมส์, เมืองซะงะมิฮะระก็จะจัดกิจกรรมผ่านโครงการซะงะพุโลด้วย
จำนวนคน: 70 คน
ค่าธรรมเนียมเข้าร่วม: 100 เยน (ฟรีสำหรับนักเรียนมัธยมต้นและต่ำกว่า)
ไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัคร (ท่านใดที่มาถึงก่อนเข้าร่วมงานก่อนได้เลย)

การฝึกอบรมการป้องกันภัยพิบัติดำเนินการร่วมกับชาวต่างชาติ
(กลุ่มการป้องกันภัยพิบัติ)

วันเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ 10.00น. -12.00น.
สถานที่ : ตึกพุโลมิทีชั้น 2 ห้องประชุมB (ซะงะมิฮะระโคคุไซโคริวเลานจ์)

มันคือการฝึกอบรมที่ชาวต่างชาติและอาสาสมัครสนับสนุนทำงานร่วมกัน เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรการเพื่อช่วยชีวิตเช่นวิธีการใช้เครื่อง AED และเกี่ยวกับศูนย์อพยพเพื่อใช้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
ผู้ชมที่เป็นเป้าหมาย: ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองและผู้ที่สนใจในการช่วยเหลือชาวต่างชาติ
ความจุ: 30 คน
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมม: ฟรี
ระยะเวลาการสมัคร: วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์
ยื่นใบสมัครดั้ที่: ซะงะมิฮะระโคคุไซโคริวเลานจ์ โทร: 042-750-4150

โครงการใหม่ปี2019 ฟอรั่มการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(คณะการพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัคร)

วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ 13.00น. - 16.00น.
สถานที่ : ตึกพุโลมิทีฟุจิโนเบะ ชั้น 2 ห้องประชุม AB (ซะงะมิฮะระโคคุไซโคริวเลาว์น

เป็นเหตุการณ์ก่อนการบรรยายการฝึกอบรมอาสาสมัครที่จะจัดขึ้นในปี 2019 "ฟอรัมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในเวลานี้เรากำลังกำหนดเป้าหมายทุกคนที่เกี่ยวข้องในเลานจ์ (พนักงานสมาชิกแต่ละคนที่เป็นอาสาสมัครที่ลงทะเบียนสมาชิกของกลุ่มที่ลงทะเบียน) เป็นเนื้อหาที่จะทำความรู้จักซึ่งกันและกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เกี่ยวกับความเข้าใจของกิจกรรมและสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนผ่านกรอบของกิจกรรม
คุณสมบัติ : สมาชิกรายบุคคลของเลานจ์ สมาชิกของกลุ่มที่ลงทะเบียน พนักงานเลานจ์
จำนวนคน: 90 คน

ซะงะพุโล 2020 "หลักสูตรแคนาดา" ห้องเรียนอาจารย์. นีลและห้องเรียนภาษาอังกฤษของแคนาดา "

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ 10.00 น. - 12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมเลาว์น (ตึกพุโลมิทีชั้น1)

สรุปการออกเสียงคำศัพท์ การแสดงออกและประวัติความเป็นมาของภาษาอังกฤษประเทศแคนาดา แนะนำการสนทนาภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์สำหรับการต้อนรับชาวต่างชาติที่ญี่ปุ่น สอนโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์นีลวอล์คเกอร์
คุณสมบัติ: ผู้ที่อาศัยและทำงานในเมืองซะงะมิฮะระหรือศึกษาอยู่มัธยมปลาย
จำนวนคน: 25 (ตามลำดับที่สมัคร)
ค่าธรรมเนียมเข้าร่วม: ฟรี
ระยะเวลารับยื่นใบสมัคร (ศุกร์)ที่ 1 กุมภาพันธ์ - (พุธ) ที่ 20 กุมภาพันธ์
ยื่นใบสมัครได้ที่ ซะงะมิฮะระโคคุไซโคริวเลาว์น โทร 042-750-4150

การประชุมแลกเปลี่ยนองค์กรที่ลงทะเบียน

วันเวลา : (เสาร์) ที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ 10.00 น. - 12.00 น.
สถานที่ : ตึกพุโลมิทีฟุจิโนเบะ ชั้น2 ห้องประชุม F (ซะงะมิฮะระโคคุไซโคริวเลาว์น)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมร่วมกันขององค์กรที่ลงทะเบียนการมีปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจะคัดเลือกผู้สมัคร คณะกรรมการ สำหรับปีถัดไป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาคปฏิบัติ / ภาคปฏิบัติ "ทางการแพทย์" (กลุ่มล่ามแปล)

วันเวลา : (เสาร์) ที่ 2 มีนาคม 10.00 น. - 12.00 น.
สถานที่ : ตึกพุโลมิที ชั้น 2 ห้องประชุม B (ซะงะมิฮะระโคคุไซโคริวเลาน์จ)

เรียนรู้ความรู้พื้นฐานของล่ามทางการแพทย์ นอกจากนี้เราจะได้เรียนรู้ วิธีการเป็นล่ามผ่านการสวมบทบาท (แบบฝึกหัดการปฏิบัติ) เป็นต้น
คุณสมบัติ ล่ามอาสาสมัครที่ลงทะเบียนของเลาน์จ หรือ ล่ามอาสาสมัครทางด้านการแพทย์ ที่สนใจ
ของที่ต้องเตรียม เครื่องเขียน
จำนวนคน 20 คน
ค่าธรรมเนียมเข้าร่วม ฟรี
ระยะเวลารับยื่นใบสมัคร (ศุกร์) ที่ 15 กุมภาพันธ์ - (ศุกร์) ที่ 1 มีนาคม
ยื่นใบสมัครได้ที่ ซะงะมิฮะระโคคุไซโคริวเลาน์จ โทร 042-750-4150

อาหารนานชาติ (กลุ่มความเข้าใจระหว่างประเทศ)

วันเวลา : (อาทิตย์) ที่ 10 มีนาคม 10.00 น. - 13.00 น.
สถานที่ : ยุนิคอมพลาซ่า ห้องปฏิบัติการ 1 (โบโนะซะงะมิโอโนะเซาสุมอล์ ชั้น 3)

มาทำอาหารเช่นอินโดนีเซียแบบวัฒนธรรมอิสลามและเรียนรู้การทานอาหาร
คุณสมบัติ : อาศัยอยู่ในเมืองซะกะมิฮะระ, เรียน , และทำงาน
สิ่งที่ต้องนำมา: ผ้ากันเปื้อน ผ้ามัดหัว ผ้าเช็ด
จำนวนคน: 25 (ตามลำดับที่สมัคร)
ค่าธรรมเนียมเข้าร่วม: 900 เยน
ระยะเวลาการสมัคร: 15(วันศุกร์) กุมภาพันธ์ - 6 (พุธ) มีนาคม

โอชาไก "ไมโครนีเซีย" - ลานเพื่อแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติ (กลุ่มชาไก)

วันเวลา : (อาทิตย์) ที่ 17 มีนาคม 10.00 น. - 12.00 น.
สถานที่ : ยุนิคอมพลาซ่าซะงะมิฮะระ ห้องปฏิบัติการ 1 (โบโนะซะงะมิโอโนะเซาสุมอล์ ชั้น 3)

เราเชิญผู้ที่เกิดจากไมโครนีเซียเพื่อมาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตและประเพณีของพวกเขาในประเทศบ้านเกิดและพูดคุยแลกเปลี่ยนในขณะที่ดื่มชาและคุกกี้เพื่อทำความเข้าใจกับแคนาดาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเรามีวัตุถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมทั้งสองฝ่ายให้น่าอยู่มากขึ้น
จำนวนคน: 48 คน
ค่าธรรมเนียมเข้าร่วม: 100 เยน (ฟรีสำหรับนักเรียนมัธยมต้นและต่ำกว่า)
ไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัคร (ท่านใดที่มาถึงก่อนเข้าร่วมงานก่อนได้เลย)

จำนวนคน: 70 คน Page Top▲