Ang Sagamihara International LOUNGE ay, sumusoporta para sa mga dayuhang residente ng Lungsod na may mga programang katulad ng klase sa pag-aaral ng salitang hapon, pagsasalin at interpretasyon para sa mga dayuhan/pagkonsulta, at ang pakikikahalubilo ng mga mamamayan sa iba’t ibang bansang kultura at mga kaugalian. Mangyaring huwag mag-alinlangan na tumawag, at maaaring pumunta sa aming tanggapan.

Pag-aaral ng Wikang Hapon
Tea Party Pakikihalubilo sa mga Dayuhang Mamamayan
Meeting ng dayuhan mamamayan

IBENTO SA LOUNGE Pebrero/ Marso 2019

TEA PARTY Pakikihalubilo sa mga Dayuhang Mamamayan (Tea Party Group)

Petsa : Pebrero 17 (Linggo) 10:00 ~ 12:00
Lugar : Soleiu Sagami Seminar Room 1 (Hashimoto Aeon 6ht Flr )


Dayuhang mula sa Canada ay ipakikilala ang kanilang kultura, pamumuhay, habang umiinom ng tsaa ay kakain ng cookie, para mas maunawaan ang Canada, tatalakayin ang paraan para sa mas maayos na pamumuhay ng mga bansa. At isa pa, ang Olympic at Paralympic na gaganapin sa Tokyo 2020, at ang gagawin na camp ng Canada Boat Team sa Sagamiharaa City na pagsasanay ay nakatakda din.
Kapasidad: 70 Katao
Bayad: 100 Yen
Pag-aaplay: Hindi na kailangan (Deretso na sa lugar ng pag-gaganapan)

Pagsasanay sa Sakuna kasama ang mga Dayuhang Residente (Disaster Prevention Group)

Petsa :
Pebrero 17 (Linggo) 10:00 ~ 12:00
Lugar : Promity Fuchinobe Building 2nd Flr B Kaigishitsu (Sagamihara International Lounge)


Magkasamang gagawin ng mga dayuhang mamamayan at volunteer ang pagsasanay. Paggamit ng AED ang pagsagip ng buhay at paggamot, pag may sakuna kung saan mayroong mga evacuation center ay pag-aaralan.
Target: Dayuhang mamamayan, residente ng siyudad, dayuhang mamamayan na may interes sa pagtulong
Kapasidad: 30 Katao
Bayad: Libre
Panahon ng Pag-aaplay: Enero 2 (Sabado) ~ Enero 15 (Biyernes)
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Lounge TEL: 042-750-4150

Mga bagong Proyekto para sa ( Multicultural Symbiosis Human Resources Development Forum ) PlayEvent
(Volunteer Training Course Review Committee)

Petsa : Pebreo 17 (Linggo) 13:00 ~ 16:00
Lugar : Promity Fuchinobe Building 2nd Flr AB Kaigishitsu (Sagamihara International Lounge)


Ito ay ibento ngayong taong 2019 na may pagsasanay na gaganapin " Human Resources Development Forum For Multicultural Symbiosis ". Ngayon, ang target ay lahat ng miyembro ng mga kasalukuyang may kinalaman sa Lounge, mga indibiduwal na miyembro na nakarehistrong volunteer, miyembro ng mga organisasyon. Ang nilalaman nito ay para magkakilanlan ang bawat isa, para mas lumalim ang pagintindi sa mga aktibidad na nilalaman, at para makagawa ng opurtunidad na makisalamuha sa mga paraan ng aktibidad.
Target: Indibiduwal na miyembro ng Lounge, Miyembro ng rehistrong grupo, Lounge Staff
Kapasidad: 90 Katao

[SagaPro 2020] Canada Course "With Niel Teacher and Canadian English Class (Sagamihara Internationalization Committee)

Petsa : Pebrero 23 (Sabado) 10:00 ~ 12:00
Lugar : Lounge Kaigishitsu (Promity Fuchinobe Building 1st Flr)


Pagpapakilala sa English ng Canada gaya ng pagbigkas, bokabularyo, expresyon, historya at ang pag-aaral din ng English na maaaring magamit. Pagtuturo ng magalang na English ni Propesor Neil Walker na guro sa kolehiyo.
Target: Dayuhang mamamayan residente ng Sagamihara, manggagawa, residente, o mga estudyanteng nag-aaral sa ibang bansa
Kapasidad: 25 Katao
Bayad : Libre
Panahon ng Pag-aaplay: Pebrero 1 (Biyernes) ~ 20 (Miyerkules)
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Lounge TEL: 042-750-4150

Registered Organization Exchange Meeting

Petsa : Pebreo 23 (Sabado) 10:00 ~ 12:00
Lugar : Promity Fuchinobe Building 2nd Flr F Kaigishitsu (Sagamihara International Lounge)

Registered Organization Exchange Meeting

Interpretation Practical/ Practical Workshop "Medical Editing" (Inter

Petsa : Marso 2 (Sabado) 10:00 ~ 12:00
Lugar : Promity Fuchinobe Building 2nd Flr B Kaigishitsu (Sagamihara International Lounge)


Pagtatransalate tungkol sa medikal na aspeto,. At, karagdagan din ang pag-aaral ng pagiinterpret at meron din role play (Practice experience).
Target: Lounge Volunteer Interpreters, Translators, tinatawagan din ang mga may kaalaman sa medikal na aspeto na volunteer at mga interesado
Dadalhin: Pangsulat
Kapasidad: 25 Katao
Bayad: Libre
Panahon ng Pag-aaplay: Pebrero 15 (Biyernes) ~ Marso 1 (Biyernes)
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Lounge TEL: 042-750-4150

International Cooking Lesson (International Understanding Group)

Petsa : Marso 10 (Linggo) 10:00 ~ 13:00
Lugar : Unicom Plaza Sagamihara Study Room ( Sagami Ono South Mall 3rd Flr )


Pag-papakilala at pag-aaral ng Indonesia at Islam na kultura, at pagluluto at pagkainbng kanilang mga tradisyon na pagkain.
Dadalhin: Apron, Triangle cloth,
Bayad: 900 Yen
Panahon ng Pag-aaplay: Pebrero 15 (Biyernes) ~ Marso 6 (Miyerkules)
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Lounge TEL: 042-750-4150

Tea Party " Micronesia " Pakikihalubilo sa mga dayuhang mamamayang (Tea Party Group)

Petsa : Marso 17 (Linngo) 10:00 ~ 12:00
Lugar : Unicom Plaza Sagamihara Study Room ( Bono SagamiOno South Mall 3rd Flr)May mga taga Micronesia na magsasalita, gayundin ang mga nagtatatrabaho dito sa Japan, tatalakayin ang kanilang pamumuhay at kultura. Pagkatapos ay, magkakaroon ng konting salo salo habang ng nagmemeryenda at umiinom ng tsaa, gayundin ang pag-uusap o pakikihalubilo para mas magkakilala at magkaroon pagpapalitan ng opinyon upang mas mapaganda ang pamumuhay.
Kapasidad: 48
Bayad: 100 Yen
Pag-aaplay: Hindi na kailangan ( First come First served)