Ang Sagamihara International LOUNGE ay, sumusoporta para sa mga dayuhang residente ng Lungsod na may mga programang katulad ng klase sa pag-aaral ng salitang hapon, pagsasalin at interpretasyon para sa mga dayuhan/pagkonsulta, at ang pakikikahalubilo ng mga mamamayan sa iba’t ibang bansang kultura at mga kaugalian. Mangyaring huwag mag-alinlangan na tumawag, at maaaring pumunta sa aming tanggapan.

Pigilan natin ang pagkalat ng bagong impeksiyon ng Corona Virus (COVID-19)!
 Pag-iwas sa 3 pamantayan!


May konsultasyon para sa mga bagong apektado ng impeksiyon ng Corona Virus (COVID-19)

Ang pangkaraniwang konsultasyon ay

Bagong tawagan para sa mga apektado ng Corona Virus (COVID-19) Call Center
Telepono: 042-769-8204

Oras ng tanggapan: 9:00 ~ 9:00 ng Gabi ( Sabado・Linggo ・Kasama ang Holiday) Japanese

Call Center para sa mga dayuhang turista (Japan Visitor Hotline)
Telepono: 050-3816-2787

Oras ng tanggapan: 24 Oras 365 Araw Japanese, English, Chinese, Korean
※Saklaw:Impormasyon sa Emergency(May sakit・Aksidente at iba pa)、impormasyon sa sakuna、 pangkalahatang impormasyon sa turista
※Ang impormasyon tungkol sa bagong Corona Virus ay magagamit din bilang pankalahatang impormasyon sa turista .

Kapag may hinala na may impeksiyon

May kontak sa mga Balikbayan ・Kumonsulta sa Consultation Center
Telepono : 042-769-9237

Oras ng tanggapan: 24 Oras (Sabado・Linggo ・Kasama ang Holiday) Japanese

Para sa mga bagong apektado ng Corona Virus (COVID-19) Serbisyo para sa Pagkonsulta sa iba't ibang lenguwahe

AMDA (Association of Medical Doctors Of Asia) International Medical Information Center
Telepono: 03-6233-9266

Oras ng tanggapan: 10:00 ~ 4:00 Lunes ~ Biyernes
Lunes: English, Korean, Pilipino, Madaling Japanese
Martes: English, Chinese, Thai, Madaling Japanese
Miyerkules: English, Vietnam, (Tuwing 2nd at 4th ng Miyerkules lang) , Madaling Japanese
Huwebes: English, Chinese, Spain, Madaling Japanese
Biyernes: English , Portugese, Madaling Japanese

Impormasyon tungkol sa bagong impeksiyon ng Corona Virus (COVID-19)


他の言語はこちらから 
      English 中国语 한국・조선어 Português Español  Filipino ภาษาไทย ភាសាខ្មែរ Tiếng Việt

Pag-aaral ng wikang hapon sa pamamagitan ng internet

IBENTO SA LOUNGE 2020 AGOSTO/ SETYEMBRE

Administrative Scrivener ay magsasagawa ng Libreng konsultasyon para sa mga dayuhang
mamamayan (Proyekto ng Konsultasyon)

Petsa : Petsa: Agosto 8 (Sabado) 1:00 ~ 4:00
Lugar : Lugar: Sagamihara International Exchange Lounge (Promity Fuchinobe Building1st Flr)

Magsasagawa ng libreng konsultasyon ang Administrative Scrivener para sa mga dayuhang mamamayan. Kung may katanungan tungkol sa Alien Card, (Visa) at iba pa, mangyaring direktang pumunta. Subalit, maaaring magintay, kaya mangyaring magpareserba.
Target: Dayuhang mamamayan at mga sumusuporta (Volunteer)
Dadalhin: Mangyaring dalhin kung ano ang sa tingin na kailangan para sa konsultasyon.
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Exchange Lounge
TEL: 042-750-4150

Administrative Scrivener ay magsasagawa ng Libreng konsultasyon para sa mga dayuhang
mamamayan (Proyekto ng Konsultasyon)

Petsa : Petsa: Setyembre 12 (Sabado) 1:00 ~ 4:00
Lugar : Lugar: Sagamihara International Exchange Lounge (Promity Fuchinobe Building1st Flr)

Magsasagawa ng libreng konsultasyon ang Administrative Scrivener para sa mga dayuhang mamamayan. Kung may katanungan tungkol sa Alien Card, (Visa) at iba pa, mangyaring direktang pumunta. Subalit, maaaring magintay, kaya mangyaring magpareserba.
Target: Dayuhang mamamayan at mga sumusuporta (Volunteer)
Dadalhin: Mangyaring dalhin kung ano ang sa tingin na kailangan para sa konsultasyon
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Exchange Lounge
TEL: 042-750-4150