Ang Sagamihara International LOUNGE ay, sumusoporta para sa mga dayuhang residente ng Lungsod na may mga programang katulad ng klase sa pag-aaral ng salitang hapon, pagsasalin at interpretasyon para sa mga dayuhan/pagkonsulta, at ang pakikikahalubilo ng mga mamamayan sa iba’t ibang bansang kultura at mga kaugalian. Mangyaring huwag mag-alinlangan na tumawag, at maaaring pumunta sa aming tanggapan.

IBENTO SA LOUNGE 2018 OKTUBRE AT NOBYEMBRE

High School Admission Guidance para sa mga hindi marunong magsalita ng hapon 2018 sa Kanagawa
(Sponsor: ME- NET Kanagawa Pakikipagtulungan: Sagamihara International LOUNGE)

Petsa: Oktubre 14 (Linggo) 13:00 ~ 16:00         
Lugar: FuchinobeBuilding 2nd Flr ABKaigishitsu ( Sagamihara International LOUNGE)


Kami ay nagbibigay ng gabay sa pagpasok sa unibersidad na makakausap ang may mga karanasan na estudyande ng High School at magulang na papasok sa High School at pupunta sa ibang bansa. Kami ay umaasa sa inyong partisipasyon.
Bayad: Ito ay libre
Pagpapalista: Hindi na kailangan
Makipag-ugnayan sa Address: ME-NET Office TEL: 045-896-0015

[SAGAPRO 2020] Canada Course " Canada Cooking Lesson ~ Stroisel Coffee Cake"
( Sagamihara City Internationalization Promotion Committee)

Petsa: Oktubre 14 (Linggo) 14:00 ~ 16:00
Lugar: SoleiuSagami Seminar Room 5 (Hashimoto Aeon 6th Flr)


Pakikipag-usap sa mga guro na galing sa Canada, at Canadian Cafes, paggawa ng Stroisel Coffee Cake na hindi puwede mawala sa Canadian café ang pag-uusapan.
Kapasidad: 28 na Katao ( First come First served, residente ng siyudad, nagtatrabaho sa unibersidad, prioridad ang mga estudyante)
Bayad: 500\
Panahon ng Aplikasyon: Oktubre 1 (Lunes) ~ Oktubre 10 (Miyerkules)
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International LOUNGE
TEL: 042-750-4150

Tea Party Pakikihalubilo sa Dayuhang Mamamayan

Petsa: Oktubre 21 (Linggo) 10:00 ~ 12:00
Promity Fuchinobe Building 2nd Flr ABKaigishitsu (Sagamihara International Lounge)


Pamumuhay ng Indonesia; Pqagpapakilala sa kanilang kultura
Bayad: 100\ (Libre ang hindi pa Junior High School)
Kapasidad: 70 Katao (Ang pagtanggap ay depende sa pagkakasunod -sunod, ang mga kalahok ay deretso na lugar ng paggaganapan)

Foreign News Introductory Course Chinese (nterpretation Translation Group)

Petsa: mula Oktubre 21 lahat ng 4 na (Linggo) 10:00 ~ 12:00
(Oktubre 21, 28, Nobyembre 4, 18)
Sagamihara International LOUNGE Kaigishitsu (Promity Fuchinobe Building 1st Flr)


Tatalakayin ang pamumuhay ng maga katutubong Chinese at nagbibigay-daan sa pakikipag-usap sa kanilang lenguwahe.
Dadalhin: Pang- sulat
Kapasidad: 20 Katao (Ang pagtanggap ay depende sa pagkakasunod -sunod, mga residente ng siyudada ang prioridad)
Bayad: 300\ (Para sa Texto at iba pa)
Panahon ng Pag-aaplay: Oktubre 1 (Lunes) ~ Oktubre 17 (Miyerkules)
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International LOUNGE
TEL: 042-750-4150

Libreng Konsulta para sa mga Dayuhan at TB Examination (Sagamihara International Exchange Organization)

Petsa: Oktubre 21 (Linggo) 13:00 ~ 16:00     
Lugar: Sagamihara International LOUNGE (Promity Fuchinobe Building 1st Flr)


Lugar: Sagamihara International LOUNGE (Promity Fuchinobe Building 1st Flr)
Ito ay libre, ang inyong personal ay pangangalagaan, meron interpreter panatag na komunsulta. Konsulta sa Batas, Konsulta sa Kalusugan, Konsulta sa Pamumuhay, Konsulta sa Pag-aaral, Konsulta sa Pagtatrabaho, Konsulta sa Kapakanan at iba ay puwedeng ikonsulta. walang parking.
1. May mga magaling na abogado para sa mga problema sa dayuhan, social worker, administrative scrivener, guro, public nurse, na propesyonal at iba , malugod po namin kayong inaanyayahan.
2. [Stop! Tuberculosis] Sa harap ng LOUNGE ay maglalagay ng sasakyan para tumingin sa ng libre sa Tuberculosis. Inaanyayahan namin po kayo, isama nyo ang inyong mga kapamilya, kaibigan, at kakilala. Malugod po namin kayong iintayin.
* Sa araw ng konsulta ay dumeretso napo kayong tumuloy. Ngunit, ang nakapagpareserba ay prioridad.
* Tumatanggap na nang resebasyon!
TEL: 042-750-4150 Sagamihara International LOUNGE

Interpretation Practice, Practical Workshop, [Educatoin Section] (Interpreter Translation Group)

Petsa: Oktubre 27 (Sabado) 10:00 ~ 12:00
Promity Fuchinobe Building 2nd Flr Bkaigishitsu (Sagamihara International Exchange LOUNGE)


Pag-aaral upang maintindihan ang interpreters sa pamamagitang ng edukasyon ng interpreters katulad ng pag-interview sa eskuwelahan, pratikal na pamamaraan sa pamamagitan ng mga pang-yayari at role play.
Target: Lounge Interpreter; Translation Volunteer na nakalista, at mga boluntaryo mula sa larangan ng pag-aaral at mga interesado mag volunteer.
Dadalhin: Pang-sulat
Kapasidad: 25 Katao
Bayad: Ito ay Libre
Panahon ng Pag-aaplay: Oktubre 1 (Lunes) ~ Oktubre 22 (Lunes)
Lugar ng Aplyan: Sagamihara International Exchange LOUNGE
TEL: 042-750-4150


Pandaigdigan Pag-luluto ( International Understanding Group)

Petsa: Nobyembre 11 (Linggo) 10:00 ~ 13:00
SoleuiSagami Seminar Room 5 (Hashimoto Aeon 6th Flr)


Guro mula sa France at Vietnam, pakikihalubilo habang nagluluto.
Dadalhin: Apron, triangle bandage, towel
Kapasidad: 25 Katao
Bayad: 1,000\
Panahon ng Pag-aaplay: Oktubre 15 (Lunes) ~ Nobyembre 2 (Biyernes)
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Exchange LOUNGE
TEL: 042-750-4150

[SAGAPRO2020] Canada Course " Tea Party of Anne Of Green Gables" (Sagamihara City Internationalization Promotion Committee)

Petsa: Nobyembre 17 (Sabado) 14:00 ~ !6:00
Unicom Plaza Sagamihara Laboratory 1 (Bono Sagami Ono South Mall 3rd Flr)


Canadian entrance festival exchange tungkol sa canadian obra maestra redhead anne mga may-akda panahon background. Pagkatapos , habang umiionom ng tsaa at kumakain ng chichirya, ay puwedeng mag-usap ang mga mahilig magbasa ng libro.
Kapasidad: 25 katao (Ang pagtanggap ay depende sa pagkakasunod -sunod, residente ng siyudad, nagtatrabaho sa unibersidad, prioridad ang mga estudyante)
Bayad: 500\
Panahon ng Pag-aaplay: Nobyembre 2 (Biyenes) Nobyembre 14 (Miyerkules)
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Exchange LOUNGE
TEL: 042-750-4150

TEA PARTY Pakikihalubilo sa mga Dayuhang Mamamayan "Pagpapakilala sa Bansang Peru at Pakikihalubilo " (Tea Party Group)

Petsa: Nobyembre 18 (Linggo) 10:00 ~ 12:00
Lugar: Soleiu Sagami Seminar Room 1 (Hashimoto Aeon 6th Flr)

Pamumuhay ng Peru, pagpapakilala sa kanilang kultura. Pagkatapos, habang umiinom ng tsaa ay may pakikihalubilo sa mga dayuhang mula sa Peru.
Kapasidad: 50 Katao (Ang pagtanggap ay depende sa pagkakasunod -sunod, ang mga aplikante ay deretso na sa lugar) Bayad: 100 \
( Kapag hindi pa Junior HighSchool Libre)

Tingin ng mga Dayuhang mamamayan sa serbisyo ng Personnel Of Administrative ( Foreign Citizen Group)

Petsa: Nobyembre 18 (Linggo) 13:00 ~ 15:00       
Promity Fuchinobe Building 2nd Flr Fkaigishitsu (Sagamihara International Exchange LOUNGE)


Paglipas ng 10taon , Ang populasyon ng dayuhan sa siyudad ng Sagamihara ay maaring tumaas sa 5% porshiyento, pagkunpirma ulit ng serbisyo ng Personnel Administrative, pamamaraan, ay mula sa opinyon ng maraming katao ay kailangan. Kasabay din nito ang opinyon mula sa dayuhang mamamayan; mga suggestion din galing sa mga hapon mula sa iba't ibang paraan, para sa malalim na mutuwal na pagkakaintindihan.
Target: Dayuhang mamamayan at mga hapon na residente na nais makinig
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Exchange LOUNGE
TEL: 042-750-4150