Ang Sagamihara International LOUNGE ay, sumusoporta para sa mga dayuhang residente ng Lungsod na may mga programang katulad ng klase sa pag-aaral ng salitang hapon, pagsasalin at interpretasyon para sa mga dayuhan/pagkonsulta, at ang pakikikahalubilo ng mga mamamayan sa iba’t ibang bansang kultura at mga kaugalian. Mangyaring huwag mag-alinlangan na tumawag, at maaaring pumunta sa aming tanggapan.

Ibento ng LOUNGE 2018 Disyembre・2019 Enero

Tignan! Makinig! Subukan! Tamasahin ang mahusay na Peru!(International understanding group)

Petsa : Disyembre 9 (Linggo) 13:30 ~ 15:30
Lugar : PromityFuchinobeBuilding 2nd Flr AB Kaigishitsu
   (SagamiharaInternationalExchangeLounge)


Makisaya kasama ang Cusco ng Andes Peru. Mayroon ding sayawan, mga instrumento, pagpapakilala sa mga pambansang kasuotan, konting usapan sa Espanyol, at pagpapakilala sa pagkain sa pasko.
Bago ganapin ang ibento ng isang linggo ay, mayroon exhibiton sa lounge, wag po kayong mag-atubiling pumunta.
Bayad: 100Yen (Libre kapag hindi pa Junior HighSchool)
Pag=aaplay: Hindi na kailangan (Ang mga interesado ay dumeretso po lamang)

Tea Party Pakikihalubilo sa mga Dayuhang Mamamayan

Petsa : Disyembre 16 (Linggo) 10:00 ~ 12:00
Lugar : UnicomPlaza Sagamihara Laboratory 1
    ( Bono SagamiOno SouthMall 3rd Flrl)


Pamumuhay ng Cote d'lvoire at Uganda. Paagpapakilala sa kanilang kultura. Pagkatapos, habang nakikipag-usap at umiinom ng tsaa at cookie sa mga taga Cote d'lvoire at Uganda.
Kapasidad: 48 Katao
Bayad: 100Yen (Kapag wala pang Junior HighSchool ay libre)

"Saga Pro" Kurso ng Canada ~Gingerbreadman
cookcie at Christmas eve!~
Sagamihara City Internationalization Promotion Committee

Petsa : Disyembre 22(Sabado) 2:00~4:00pm
Lugar : Soleil Sagami Seminar room 5(Hashimoto 6F)

・Makaranas ng pagluluto ng Gingerbreadman at Dekorasyon
・Pagpakilala at paliwanag ang Canadian Coordinator for International Relations ng Christmas ng Canada
・Kumanta ng Christmas song
・Kapasidad: 25 katao(First come first served ,Prayoridad ng mga residente, magtatarabaho, mag-aaral sa Sagamihara)
Bayad: 300 yen
aplikasyon: Disyembre 15(Sabado)~19(Miyarkules)
Lugar ng aplikasyon: Sagamohara International Lounge
         Tel: 042-750-4150

Tea Party Pakikihalubilo sa mga Dayuhang Mamamayan

Petsa : Enero 20 (Linggo) 10:00am~12:00ng tanghali
Lugar : Meeting room ng LOUNGE (Promity Fuchinobe 1F)


Pagpapakilala sa pamumuhay ng Laos, kultura. Pagkatapos ay, pakikihalubilo sa mga taga Peru habang uminom ng tsaa at cookcie.
Kapasidad: 48 Katao (Depende sa pagkakasunod ng aplikante, deretso na ang mga kalahok sa lugar)
Bayad: 100 Yen (Libre kapag hindi pa Junior HighSchool)

Pulong ng konsultasyon tungkol sa bagong pumasok ng elementary at Junior high school(Foreign Education Support Group)

Petsa : Enero 27(Linggo) 1:30pm~4:00pm
Lugar : Meeting roon ng LOUNGE (Promity Fuchinobe 1F)

kunsultasyon para sa mga magulang ng bagong pumasok ng elementary at Junior high school .May guidance tungkol sa suporta ng board of Education ng Sagamihara.at manood ng DVD tungkol sa school life ng Japan. Makakaalam ng school life sa pamamagitan ng mga foreign mother.
Target: Mga magulan bagong pumasok ng Elementary at Junior high school
Bayad: Libre
Aplikasyon: Hindi kailangan (First come first served,dumirecho sa venue.Kapag kailangan ng interpreter mag-aaply sa LOUNGE hanggan Enero 15)