Ang Sagamihara International LOUNGE ay, sumusoporta para sa mga dayuhang residente ng Lungsod na may mga programang katulad ng klase sa pag-aaral ng salitang hapon, pagsasalin at interpretasyon para sa mga dayuhan/pagkonsulta, at ang pakikikahalubilo ng mga mamamayan sa iba’t ibang bansang kultura at mga kaugalian. Mangyaring huwag mag-alinlangan na tumawag, at maaaring pumunta sa aming tanggapan.

Pag-aaral ng Wikang Hapon
Tea Party Pakikihalubilo sa mga Dayuhang Mamamayan
Meeting ng dayuhan mamamayan

IBENTO SA LOUNGE 2019 MAYO / HUNYO

Sagamihara Citizen Wakabadai Matsuri

Petsa:Petsa: Mayo 11 (Sabado) Hapon 1:00 ~ 5:00 At Mayo 12 (Linggo) Umaga10:00 ~ Hapon 5:00
Lugar:Lugar: Front of Sagamihara City Hall Festival Venue



Ang Sagamihara International Lounge ay, nakikilahok sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga tindahan sa Wakabadai Matsuri at pinakikilala ang mga aktibidad ng lounge. Kami ay naghahanap ng mga boluntaryong puwedeng tumulong sa (paggawa ng cotton candy, water candy) at iba pa, at mga dayuhang mamamayan na gustong sumali sa parada. Mangyari lang po na makipag-ugnayan sa Sagamihara International Exchange Lounge para sa mga detalye.
Pag-Aaplayan: Sagamihara International Lounge TEL: 042-750-4150

Tea Party "China" Pakikihalubilo sa mga dayuhang mamamayan (Tea Party Group)

Petsa:Petsa: Mayo 19 (Linggo) Umaga10:00 ~ 12:00
Lugar:Lugar: Shiroyama Kominkan/Center 4th Flr Learning Training Room



Mula sa China na katutubong Beijing, magiging paksa ang Beijing ang kanilang pagkain, pananamit, tirahan, pamumuhay at ang pag-aaral. Pagkatapos nito ay, magkakaroon ng konting salo salo sa pamamagitan ng meryenda habang umiinom ng tsaa, at pakikihalubilo, pagpapalitan ng mga opinyon para maintindihan ang bawat isa, at makagawa ng mas mabuting lipunan kaya nagsasagawa ng tea party.
Kapasidad: 40 Katao
Bayad: 100 Yen (Libre kapag wala pang Junior HighSchool)
Pag-Aaplay: Hindi na Kailangan ( Depende sa pagpapalista, ang interesado ay dumeretso na sa lugar ng pag-gaganapan)


Bus Tour Para sa Prebensyon sa Sakuna ( Disaster Prevention Group)

Petsa:
Hunyo 2 (Linggo) Oras ng Pagkikta / Para sa lugar ay tignan po sa flyer
Lugar:Kanagawa Prefectural General Disaster Prevention Center



Sa Kanagawa Prefectural Disaster Prevention Center ay, may pagsasanay sa aktuwal na pagdanas ng paguga o paglindol, bagyo, sunog, paglanghap ng usok at iba pa. Mamamasyal din sa Miyagase Dam at Aikawa Park kasama ito sa bus tour.
Target: Dayuhang mamamayang residente sa Sagamihara City at kanilang pamilya, at ang kanilang mga kakilala, gayundin tinatawagan ang mga dayuhang boluntaryo na kung maari lang ay makilahok.
Dadalhin: Komportableng kasuotan na puwede sa malakas na hangin, baon o pagkain, kapote o payong
Kapasidad: 40 Katao (Depende sa Pagkakasunod sa Pagpapalista, pero prioridad ang first timer)
Bayad: Libre
Panahon ng Pag-aaplay: Mayo 1 (Miyerkules) ~ Mayo 24 (Biyernes)
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Lounge TEL: 042-750-4150

1st Volunteer Forum for Multicultural Coexistence (Volunteer Training Course Committee)

Petsa:Hunyo 9 (Linggo) 1:00 ~ 4:00
Lugar:Promity Fuchinobe Building 2nd Flr AB Kaigishitsu (Sagamihara International Lounge)

Ito ay unang ibento sa pagpapakilala ng aktibidad ng Multicultural Symbiosis Volunteer ng Lounge. Gusto nyo bang magtrabaho kasama kami? Kahit sino na interesado sa pagsuporta sa dayuhang mamamayan, pag-unawa sa ibang kultura, at pagpapalitan ng aktibidad, at pag-isip [ kung ako may may maaaring magawa?] kami ay umaasa sa inyong partisipasyon. (Ang mga impormasyon ay nakasulat sa flyer)
Kapasidad:35 Katao
Bayad:Libre
Panahon ng Aplayan:Mayo 1(Miyerkules)~ Hunyo 2(Linggo)
Lugar ng Aplayan:Sagamihara International Lounge TEL:042-750-4150

Tea Party "Indo" Pakikihalubilo sa mga Dayuhang Mamamayan (Tea Party Group)

Petsa:Hunyo 16 (Linggo) 10:00 ~ 12:00
Lugar:Unicom Plaza Sagamihara Training Room (Bono SagamiOno SouthMall 3rd Flr)



Mag-asawang mula sa Indo, ay ipakikilala ang kanilang kinalakihan, probinsya, kultura, pamumuhay, mga pasyalan na puwedeng puntahan ay tatalakayin.
Pagkatapos ay, may pakikihalubilo at pakkiipag-ugnayan sa sa bawat isa habang nagmemeryenda at umiinom ng tsaa , intindihin ang bawat isa, at bumuo ng mas maayos na lipunan.
Kapasidad: 48 Katao
Bayad: 100 Yen (kapag hindi pa Junior HighSchool ay libre)
Pag-aaplay: Hindi na Kailangan (depende sa pagkakasunod sa pagpapalista, ang interesado ay dumeretso na sa lugar ng pag-gaganapan)


Pag-aaral ng Pandaigdigang Pagluluto (International Understanding Group)

Petsa:
Hunyo 30 (Linggo) 10:00 ~ 1:00
Lugar:Unicom Plaza Sagamihara Training Room1 (Bono Sagami Ono SouthMall 3rd Flr)




Guro mula sa Spain at Korea ang magtuturo sa pagluluto at may kainan, pag-aaral sa kultura ng pagkain.
Target: Residente ng Sagamihara City, estudyante, prioridad mga trabahador, hindi pa Junior HighSchool
Dadalhin: Apron, triangle cloth, tela,
Kapasidad: 25 Katao
Bayad: 900 Yen
Panahon ng Pag-aaplay: Hunyo 15 (Sabado) ~ Hunyo 25 (Martes)
Lugar ng Aplayan: Sagamihara International Lounge TEL: 042-750-4150