សាឡុងអន្ដរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាជាទីកន្លែងធ្វើការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ សំរាប់ប្រជាជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក,មានថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន រួមទាំងមានទទួលធ្វើការពិគ្រោះបញ្ហាផ្សេងៗនិងមានទទួលបកប្រែ ជូនដល់ប្រជាជនបរទេស។
សូមអញ្ជើញមកចូលសាកសួរ ឬទំនាក់ទំនងមកតាមទូរសព្ទ័។

ថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន
កម្មវិធីញុំាតែជជែកកំសាន្ត
(បង្កើតសម្ធ័នភាពជាអន្តរជាតិ)
កិច្ចប្រជុំសម្រាប់ប្រជាជនបរទេស


កម្មវិធីនៅឡោនយី្ ឆ្នាំ2019 ខែ5 , ខែ6

ពិធីបុណ្យស្លឹកឈើលាស់ថ្មីនៃប្រជាពលរដ្ឋស្រុកសាហ្គាមីហារ៉ា

កាលបរិច្ឆេទ : កាលបរិច្ឆេទ:ខែ5 ថ្ងៃទី11(សៅរ៍) 13:00~17:00 និង ខែ5 ថ្ងៃទី12(អាទិត្យ) 10:00~17:00
ទីកន្លែង : ទីកន្លែង:នៅមុខសាលាក្រុង កន្លែងពិធីបុណ្យ


នៅពិធីបុណ្យស្លឹកឈើលាស់ថ្មីនេះសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ាបានចូលរូមបើកតូបលក់និងក្បួនយាត្រានិងមានការណែនាំពីសកម្មភាពរបស់សាឡុងផងដែរ។
កំពុងប្រកាសរកអ្នកស្ម័ក្រចិត្តនិងជនបរទេសដែលអាចជួយសហការក្នុងការបើកតូបលក់(ស្កគ្រាប់កាបាស、ស្កគ្រាប់ទឹកស្កនានា)និងចូលរួមក្បួនយាត្រាផងដែរ។
ពត៌មានលំអិតសូមទាក់ទងមកសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារា
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ : នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារា Tel : 042-750-4150

កម្មវិធីញាំតែ“ចិន” ​ផ្លាហ្សាផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងជាមួយជនបរទេស ( ក្រុមញាំតែ )

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ5 ថ្ងៃទី19 (អាទិត្យ) 10:00 ~ 12:00
ទីកន្លែង : នៅសាលមហោស្របស៊ីរូយ៉ាម៉ា ជាន់ទី៤បន្ទប់រៀនបណ្តុះបណ្តាល

ជនជាតិចិនមកពីប៉េកាំងបានលើកមកនិយាយអំពីការផ្តោតលើម្ហូបអាហារនិងទីជំរក、ការកំសាន្ត、ការអប់រំ
សាលារៀនផ្សេងៗពីទីក្រុងប៉េកាំង、ហើយមានជនជាតិជប៉ុនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើកម្មសិក្សា
នៅប្រទេសចិននោះក៏បានលើកពត៌មាននេះមកនិយាយដែរ។
បន្ទាប់មកគឺញាំតែនិងនំបណ្តើរដើម្បីអោយការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែស៊ីជំរៅនិងមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលបំណងអនុវត្តនិងបង្កើតសង្គមល្អមួយរស់នៅជាមួយគ្នា។
កំណត់ចំនួនមនុស្ស : 40នាក់
តំលៃចូលរូម : 100 យេន (ចំពោះសិស្សក្រោមមធ្យមសិក្សាគឺមិនយកប្រាក់)
ការដាក់ពាក្យ្:មិនចាំបាច់(ទទួលពាក្យតាមលំដាប់,ទៅកន្លែងផ្ទាល់ចំពោះអ្នកមានបំណងចូលរួម )

ដំណើរកំសាន្តឡានក្រុងបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ (ក្រុមការងារបង្កាគ្រោះមហន្តរាយ)

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ6 ថ្ងៃទី2 (អាទិត្យ) ទីកន្លែងនិងពេលវេលាជួបជុំសូមមើលលើខិត្តប័ណ្ណ
ទីកន្លែង : មជ្ឈមណ្ឌលការពារគ្រោះមហន្តរាយទូទៅខេត្តកាណាហ្គាវ៉ា 、ទំនប់មីយ៉ាហ្គាសេ、សួនអាយហ្គាវ៉ា


នៅមជ្ឈមណ្ឌលការពារគ្រោះមហន្តរាយទូទៅខេត្តកាណាហ្គាវ៉ា 、មានធ្វើការសាកល្បង
រញ្ជួយដី、ខ្យល់ព្យុះ、ផ្សែងភ្លើងផ្សេងៗ។
យើងបានបង្កើតការធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមឡានក្រុងទៅទំនប់មីយ៉ាហ្គាសេនិងសូនអាយហ្គាវ៉ាទៀតផង។
គោលដៅ: ចំពោះពលរដ្ឋបរទេសនិងក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅស្រុកសាហ្គាមីហារ៉ាឬជាមិត្ត
ភក្ររបស់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជនបរទេសក៏អាចចូលរួមបានដែរ។
សំភារៈយកមក: សំលៀកបំពាក់ដែលអាចទប់ទល់នឹងការរញ្ជួយឬខ្យល់、អាហារថ្ងៃត្រង់、ឆ័ត្រ
កំណត់ចំណួនមនុស្ស: 40នាក់(ទទួលពាក្យតាមលេខរៀង、មានអាទិភាពចំពោះអ្នកចុះឈ្មោះលើកដំបូង)។
តំលៃចូលរួម : មិនយកប្រាក់
រយៈពេលដាក់ពាក្យ : ខែ5 ថ្ងៃទី1(ពុធ) ~ ខែ5 ថ្ងៃទី24 (សុក្រ)
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ :  នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារា Tel : 042-750-4150

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសំរាប់ពហុវប្បធម៏លើកទី១(គណៈកម្មាធិការវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត)

កាលបរិច្ឆេទ :  ខែ6 ថ្ងៃទី9 (អាទិត្យ) 13:00~16:00
ទីកន្លែង : នៅអាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 2 បន្ទប់ប្រជុំ AB ( នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា )


គឺជាព្រឹតិ្តការណ៍ដំបូងដែលណែនាំពីសកម្មភាពពហុវប្បធម៌របស់អ្នកស្ម្ម័គ្រចិត្ត។
តើអ្នកចង់ចូលរួមសកម្មភាពជាមួយពួកខ្ញុំទេ?
「តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ?」ចំពោះអ្នកដែលមានគំនិតនិងចំណាប់អារម្មណ៍ពីសកម្មភាពទំនាក់ទំនងចង់គាំទ្រពលរដ្ឋបរទេសនិងការយល់ដឹងពីវប្បធម៌បរទេសនោះអាចចូលរួមបាន។យើងខ្ញុំនឹងរងចាំការចូលរួមជានិច្ច
(ពត៌មានលំអិតសូមមើលលើខិតិ្តប័ណ្ណ)
កំណត់ចំណួនចូលរួម : 35នាក់
តំលៃចូលរួម : មិនយកប្រាក់
រយៈពេលដាក់ពាក្យ : ខែ5 ថ្ងៃទី1(ពុធ) ~ ខែ6 ថ្ងៃទី2 (អាទិត្យ)
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ :  នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារា Tel : 042-750-4150

កម្មវិធីញាំតែ“ឥណ្ឌា” ​ផ្លាហ្សាផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងជាមួយជនបរទេស ( ក្រុមញាំតែ )

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ6 ថ្ងៃ16 (អាទិត្យ) 10:00~12:00
ទីកន្លែង : នៅយូនីកូមផ្លាហ្ស៉ាសាហ្កាមីហារ៉ា បន្ទប់សិក្សា1 (នៅផ្សារទំនើបបូណូសាហ្គាមីអូណូជាន់ទី3)


ប្តីប្រពន្ធជនជាតិពីឥណ្ឌាបានលើកមកនិយាយអំពីស្រុកកំណើតខ្លួន、ពីជីវភាពរស់នៅ、វប្បធម៌ និងតំបន់ទេសចរនានា។
បន្ទាប់មកគឺញាំតែនិងនំបណ្តើរជជែកគ្នាដើម្បីអោយការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងគ្នាកាន់តែស៊ីជំរៅនិងមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគោលបំណងអនុវត្តនិងបង្កើតសង្គមល្អមួយរស់នៅជាមួយគ្នា។
កំណត់ចំនួនមនុស្ស : 40នាក់
តំលៃចូលរូម : 100 យេន (ចំពោះសិស្សក្រោមមធ្យមសិក្សាគឺមិនយកប្រាក់)

ការដាក់ពាក្យ្:មិនចាំបាច់(ទទួលពាក្យតាមលំដាប់,ទៅកន្លែងផ្ទាល់ចំពោះអ្នកចង់ចូលរួម )

ថ្នាក់ចំអិនអាហារពិភពលោក (ក្រុមការយល់ដឹងជាអន្តរជាតិ)

កាលបរិច្ឆេទ : ខែ6 ថ្ងៃទី30 (អាទិត្យ) 10:00~13:00
ទីកន្លែង : នៅយូនីកូមផ្លាហ្ស៉ាសាហ្កាមីហារ៉ា បន្ទប់សិក្សា1 (នៅផ្សារទំនើបបូណូសាហ្គាមីអូណូជាន់ទី3)


តោះរៀនធ្វើម្ហូបនិងញាំទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្រូជនជាតិអេស្បាញនិងកូរ៉េហើយ
រៀនពីវប្បធម៌ម្ហូបអាហារ
គោលដៅ : មានអាទិភាពចំពោះពលរដ្ឋដែលរស់នៅស្រុកសាហ្គាមីហារាកូនសិស្សអ្នកធ្វើការនៅក្នុងស្រុក、សិស្សអនុវិទ្យាល័យ។
យកមកនូវ : អេប៉ូរុង , ក្រណាត់ជួតក្បាល , ក្រណាត់ជូត
កំណត់ចំណួន :25នាក់
តំលៃចូលរួម : 900យេន
រយៈពេលដាក់ពាក្យ : ខែ6 ថ្ងៃទី15 (សៅរ៌) ~ ខែ6 ថ្ងៃទី25 (អង្គារ)
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ :  នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារា Tel : 042-750-4150

 Page Top▲