សាឡុងអន្ដរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាជាទីកន្លែងធ្វើការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ សំរាប់ប្រជាជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក,មានថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន រួមទាំងមានទទួលធ្វើការពិគ្រោះបញ្ហាផ្សេងៗនិងមានទទួលបកប្រែ ជូនដល់ប្រជាជនបរទេស។
សូមអញ្ជើញមកចូលសាកសួរ ឬទំនាក់ទំនងមកតាមទូរសព្ទ័។កម្មវិធីនៅឡោនយីឆ្នាំ 2018 ខែ 11 . 12

ថ្នាក់ធ្វើម្ហូបនៅលើពិភពលោក(ក្រុមការយល់ដឹងអន្តរជាតិ)

កាលបរិច្ឆេទ:ខែ11ថ្ងៃទី11(ថ្ងៃអាទិត្យ)ចាប់ពីម៉ោង 10 : 00  ~ 13 : 00
ទីកន្លែង : នៅសូរេយយូសាហ្គាមី សេមីណាបន្ទប់៥ (ហាសីុមូតូអីអនជាន់ទី៦)

ធ្វើម្ហូបរួមគ្នាជាមួយគ្រូជនជាតិបារាំងនិងគ្រូវៀតណាម។
យកមកជាមួយមាន : អៀមពាក់សំរាប់ធ្វើម្ហូប, កន្សែងចងសក់ , ក្រណាត់ជូត
កំណត់ចំណួន : 25 នាក់
តំលៃចូលរួម : 1000 យេន
រយះពេលដាក់ពាក្យ : ខែ10 ថ្ងែទី 15 (ច័ន្ទ) ~ ខែ11 ថ្ងៃទី2(សុក្រ)
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ :នៅឡោនយីសាហ្គាមីហារាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ Tel : 042-750-4150

សាហ្គាពូរូ២០២០វគ្គសិក្សាកាណាដា "ពិធីជប់លៀងនៃក្រុមសក់ក្រហមអាន"
(គណះកម្មាធិការផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិក្រុងសាហ្គាមីហារា)

កាលបរិច្ឆេទ:ខែ11 ថ្ងៃទី17 (សៅរ៍) 14 : 00~16 : 00
ទីកន្លែង : នៅបន្ទប់សិក្សា1យូនីកូមផ្លាហ្សាសាហ្គាមីហារា(បូណូសាហ្គាមីអូណូសាវមូលជាន់ទី3)

បុគ្គលិកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកាណាដាបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីអ្នកនិពន្ធនិងសម័យកាល
ដែលជាស្នាដៃកាណាដាមានចំណងជើង " សក់ក្រហមនៃអាន " ។
បន្ទាប់មកគឺមានការញាំនំនិងតែបណ្តើរសំណេះសំណាលទៅវិញទៅមករវាងអ្នកចូលចិត្តអានដូចគ្នា
កំណត់ចំណួន : 25 នាក់ ( លំដាប់នៃកាទទួលយកគឺ អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុង អ្នកនៅក្នុងសេវាការងារ
និង អទិភាពនៅជាសិស្ស )។
តំលៃចូលរួម : 500 យេន
រយះពេលដាក់ពាក្យ : ខែ11 ថ្ងែទី 2 (សុក្រ) ~ ខែ11 ថ្ងៃទី14(ពុធ)
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ : នៅឡោនយីសាហ្គាមីហារាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ Tel : 042-750-4150

កម្មវិធីញាំតែ- ផ្លាហ្សាផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងជាមួយជនបរទេស " ការណែនាំផ្លាស់ប្តូទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសប៉េរូ " ( ក្រុមពិធីញាំតែ ) ។

កាលបរិច្ឆេទ:ខែ11 ថ្ងៃទី18 (អាទិត្យ) 10 : 00 ~ 12 : 00
ទីកន្លែង : សូរេយូសាហ្គាមី សេមីណាលបន្ទប់ 1 ( ហាសីមូតូអីអនជាន់ទី 6 )

ការណែនាំអំពីជីវភាពរស់នៅ . វប្បធម៏របស់ប្រទេសប៉េរូ
បន្ទាប់ពីនោះមានកម្មវិធីញាំតែបណ្តើរផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងជាមួយជនជាតិប៉េរូ។
កំណត់ចំណួនមនុស្ស : 50 នាក់ ( លំដាប់នៃការទទួលយក、ចំពោះអ្នកមានបំណងចូលរួម
សូមទៅចុះឈ្មោះនៅទីកន្លែងផ្ទាល់ )
តំលៃចូលរួម : 100 យេន ( ក្រោមអានុវិទ្យាល័យមិនយកប្រាក់ )

សំដីមួយរបស់ពលរដ្ឋបរទេសមើលឃើញពីសេវារដ្ឋបាលក្រុង ( ក្រុមសន្និសិទ្ធជនបរទេស )

កាលបរិច្ឆេទ:ខែ11 ថ្ងៃទី18 ( អាទិត្រ ) 13 : 00 ~ 15 : 00
ទីកន្លែង : នៅអាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 2 F បន្ទប់ប្រជុំ ( នៅឡោនយីសាហ្គាមីហារាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ )


10ឆ្នាំក្រោយមកគេប្រមើរមើលថាប្រជាជនរស់នៅក្នុងក្រុងសាហ្គាមីរហារាមានជនបរទេសកើនដល់5% 、ដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃសេវារដ្ឋបាលរបស់ក្រុងគឺសុំអោយមានយោបល់ពីមហាជនជាច្រើន។
ទន្ទឹមនឹងនេះដែរគឺសុំអោយពលរដ្ឋជប៉ុនស្តាប់អោយបានទូលំទូលាយពីយោបល់
និងសំណើររបស់ជនបរទេស 、ដើម្បីអោយយល់ពីគ្នាកាន់តែសីជំរៅថែមទៀត។
គោលដៅ : ពលរដ្ឋបរទេសនិងពលរដ្ឋជប៉ុនដែលមានបំណងចង់ស្តាប់
ការដាក់ពាក្យ : មិនចាំបាច់ ( ចំពោះអ្នកមានបំណងអាចទៅកន្លែងផ្ទាល់ )

មើល ! ស្តាប់ ! សាកល្បង ! សូមរីករាយជាមួយពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យរបស់ប៉េរូ ! (ក្រុមការយល់ដឹងអន្តរជាតិ )

កាលបរិច្ឆេទ:ខែ 12 ថ្ងៃទី 9 13 : 30 ~ 15 : 30
ទីកន្លែង : នៅអាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 2 AB បន្ទប់ប្រជុំ ( នៅឡោនយីសាហ្គាមីហារាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ )

សូមចូលរួមរីករាយទាំងអស់គ្នាពីរបៀបរបបអាំងដេសឃឹសកូនែបុណ្យគ្រីស្តម៉ាសរបស់ប៉េរូ !
មានការរាំ, ឧបករណ៍ដន្រ្តី, ការបង្ហាញពីសំលៀកបំពាក់ជាតិ, ការដកពិសោធន៍ក្នុងការសន្ទនាភាសារអេស្បាញ
និងមានការបង្ហាញពីចំណីអាហារពេលបុណ្យគ្រីស្តម៉ាសទៀតផង។
មានការបើកតាំងពិពណ៌1អាទិត្យមុននៅឡោនយីផងដែរ, ហេតុនេះសូមអញ្ជើញមកទស្សនា។
តំលៃចូលរួម : 100 យេន ( ក្រោមអានុវិទ្យាល័យមិនយកប្រាក់ )
ការដាក់ពាក្យ : មិនចាំបាច់ ( ចំពោះអ្នកមានបំណងអាចទៅកន្លែងផ្ទាល់ )

កម្មវិធីញាំតែ- ផ្លាហ្សាផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងជាមួយជនបរទេស

កាលបរិច្ឆេទ:ខែ 12 ថ្ងៃទី 16 ( អាទិត្យ ) 10 : 00 ~ 12 : 00
ទីកន្លែង : យូនីកូមផ្លាហ្សាសាហ្គាមីហារាបន្ទប់សិក្សា 1 (បូណូសាហ្គាមីអូណូសាវមូលជាន់ទី3)

ការណែនាំពីជីវភាពនិងវប្បធម៌នានានៃប្រទេសកូតហ្សីប៊ូលនិងប្រទេសអ៊ូហ្គានដា។
បន្ទាប់មកមានកម្មវិធីញាំតែនិងនំខូឃីស៍បណ្តើរផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនង
ជាមួយជនជាតិកូតូហ្សីនិងអ៊ូហ្គាន់ដា។
កំណត់ចំណួន : 48 នាក់ ( លំដាប់នៃការទទួលយក、ចំពោះអ្នកមានបំណងចូលរួមសូមទៅចុះឈ្មោះនៅទីកន្លែងផ្ទាល់ )
តំលៃចូលរួម : 100 យេន ( ក្រោមអានុវិទ្យាល័យមិនយកប្រាក់ )

 Page Top▲