សាឡុងអន្ដរជាតិសាហ្កាមីហារ៉ាជាទីកន្លែងធ្វើការទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ សំរាប់ប្រជាជនបរទេសទូទាំងពិភពលោក,មានថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន រួមទាំងមានទទួលធ្វើការពិគ្រោះបញ្ហាផ្សេងៗនិងមានទទួលបកប្រែ ជូនដល់ប្រជាជនបរទេស។
សូមអញ្ជើញមកចូលសាកសួរ ឬទំនាក់ទំនងមកតាមទូរសព្ទ័។

ថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន
កម្មវិធីញុំាតែជជែកកំសាន្ត
(បង្កើតសម្ធ័នភាពជាអន្តរជាតិ)
កិច្ចប្រជុំសម្រាប់ប្រជាជនបរទេស


កម្មវិធីនៅឡោនយី្ ឆ្នាំ2019 ខែ2 , ខែ3

កម្មវិធីញាំតែ- ផ្លាហ្សាផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងជាមួយជនបរទេស ( ក្រុមពិធីញាំតែ )

日時 : ខែ2 ថ្ងៃទី17(អាទិត្យ) 10 : 00 ~ 12 : 00
場所 : សូរេយូសាហ្កាមី បន្ទប់សិក្ខាសាលា1 ( នៅហាសីមូតូអីអនជាន់ទី6 )

មានកើតនៅកាណាដាមកនិយាយបង្ហាញពីការស់នៅនិងទំនៀមទំលាប់របស់ប្រទេសកំណើតខ្លួន、បន្ទាប់មកគឺញាំនំបណ្តើរមានជំរុញការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងគ្នានិងចង់អោយយល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីប្រទេសកាណាដា
ហើយយើងមានគោលបំណងអនុវត្តសំរាប់ការបង្កើតសង្គមល្អមួយដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នា។
លើសនេះទៀតគឺនៅឆ្នាំ2020តូក្យូអូឡាំពិក、ដើម្បីការប្រកួតប៉ារ៉ាឡាំពិករបស់ក្រុមកីឡាជិះទូកកាណាដា、អាជីវកម្មគាំទ្រស្រុកសាហ៉្គាមីហារ៉ាបានកំណត់ជំរុំមួយរួចជាស្រេចដើម្បីទុកជាការអនុវត្តលំហាត់បទពិសោធន៌របស់ក្រុមកីឡាប្រកួតកាណាដា។
កំណត់ចំណួនមនុស្ស : 70 នាក់
តំលៃចូលរួម : 100 យេន (ក្រោមអនុវិទ្យាល័យមិនយកប្រាក់ )
ការដាក់ពាក្យ : មិនចាំបាច់ (ទទួលពាក្យតាមលំដាប់、ទៅកន្លែងផ្ទាល់ចំពោះអ្នកមានបំណងចូលរួម )

ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការការពារគ្រោះមហន្តរាយដែលធ្វើឡើងជាមួយប្រជាពលរដ្ខបរទេស

日時 : ខែ 2 ថ្ងៃទី 17 ( អាទិត្យ ) 10 : 00 ~ 12 : 00
場所 : នៅអាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 2 បន្ទប់ប្រជុំB ( នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា )វគ្កបណ្តុះបណ្តាលមួយដែលពលរដ្ឋបរទេសនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបានធ្វើការរួមគ្នា។ពីរបៀបប្រើAEDនៃការព្យាបាល、ការសង្គ្រោះជីវិត、ហើយសិក្សាពីការប្រើប្រាស់និងពីការជម្លៀសនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង។
គោលបំណង : ចំពោះពលរដ្ឋបរទេសដែលរស់នៅក្ញុងស្រុកឬចំពោះអ្នកដែលមានចំណាប់
អារម្មណ៍ក្នុងការគាំទ្រដល់ជនបរទេស។
កំណត់ចំណួនមនុស្ស :30 នាក់
តំលៃចូលរួម : មិនយកប្រាក់
រយះពេលដាក់ពាក្យ : ខែ2 ថ្ហៃទី2 (ថ្ងៃសៅរ៍) ~ខែ2 ថ្ងៃទី 15 (ថ្ងៃសុក្រ)
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ : នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា Tel : 042-750-4150

គំរោងថ្មីនាឆ្នាំ2019គឺ 「វេទិកាអភិវឌ្ឃធនធានមនុស្សសំរាប់ពហុវប្បធម៌រួមគ្នា」ព្រឹត្តិការណ៍មុន
 ( គណ:កម្មាធិការពិនិត្យវគ្គបណ្តុ:បណ្តាលដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត )

日時 : ខែ2 ថ្ងៃទី17 (អាទិត្យ )  13:00~16:00
場所 : នៅអាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 2 បន្ទប់ប្រជុំAB ( នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា )

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2019 「វេទិកាអភិវឌ្ឃធនធានមនុស្សសំរាប់ពហុវប្បធម៌រួមគ្នា」នៃព្រឹត្តិការណ៍មុន។
លើកនេះ、គឺបច្ចុប្បន្នចំពោះអ្នកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងសាឡុង (បុគ្គលិក、អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចុះឈ្មោះជាសមាជិកបុគ្គល、ចុះឈ្មោះជាសមាជិកអង្កការ )។
ដើម្បីអោយបានស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមក、យល់កាន់តែជ្រៅពីអត្ថន័យនៃសកម្មភាព、ការធ្វើសកម្មភាពដែលលើសពីក្របខ័ណ្ឌនោះគឺជាឱកាសមួយដែលជាទំនាក់ទំនងអាចនាំអោយមានខ្លឹមសារ។
គោលបំណង : សមាជិកបុគ្គលនៃសាឡុង、ចុះឈ្មោះជាសមាជិកអង្កការ 、បុគ្គលិកនៅសាឡុង
កំណត់ចំណួន : 90 នាក់

「ឆ្នាំ2020គំរោងសាហ្គាមីហារា」វគ្គសិក្សាកាណាដាមានថ្នាក់បង្រៀនអង់គ្លេសកាណាដាដោយលោកគ្រូនីល

日時 : ខែ2 ថ្ងៃទី 23 (សៅរ៍) 10 : 00 ~ 12 : 00
場所 : នៅបន្ទប់ប្រជុំសាឡុង ( អាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 1 )ការបញ្ចេញសំលេងជាភាសារអង់គ្លេសកាណាដា‌、ពាក្យ、ការបញ្ចេញមតិ、ពន្យល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ។ការណែនាំពីការសន្ន្ទនាភាសារអង់គ្លេសដែលជួយដល់ការបដិសណ្ឋារកិច្ចរបស់ជនបរទេសដែលមកលេងប្រទេសជប៉ុន។
ការណែនាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកគ្រូមហាវិទ្យាល័យ្ នីល វូកា។
គោលបំណង : ចំពោះអ្នកធ្វើការនិងអ្នកស្នាក់នៅស្រុកសាហ្គាមីហារា、និងចំពោះសិស្សដែលកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យ
កំណត់ចំណួនមនុស្ស :25នាក់ (ដាក់ពាក្យតាមលេខរៀង)
តំលៃចូលរួម : មិនយកប្រាក់
រយះពេលដាក់ពាក្យ :ខែ2 ថ្ងៃទី1 (សុក្រ) ~ ថ្ងៃទី20 ( ពុធ )
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ : នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា Tel : 042-750-4150

ការប្រជុំផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរបស់អង្គភាពដែលបានចុះបញ្ជី

日時 : ខែ2 ថ្ងៃទី23 ( សៅរ៍ ) 10 : 00~12 : 00
場所 : នៅអាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 2 បន្ទប់ប្រជុំ F ( នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា )

ដើម្បីអោយយល់ដឹងទៅវិញទៅមកពីសកម្មភាពរបស់អង្គការដែលបានចុះបញ្ជីឈ្មោះ、នឹងដើម្បីអោយទំនាក់ទំនងកាន់តែសីជម្រៅថែមទៀត។

ការអនុវត្តការបកប្រែ、សិក្ខាសាលាជាក់ស្តែង "ការបោះពុម្ភវេជ្ជសាស្ត្រ" (ក្រុមបកប្រែ)

日時 : ខែ 3 ថ្ងៃទី2 (សៅរ៍) 10 : 00 ~ 12 : 00
場所 : នៅអាគារផ្សព្វផ្សាយហូជីណូបិជាន់ទី 2 បន្ទប់ប្រជុំ B ( នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា )ការសិក្សាពីចំណេះដឹងជាមូលដ្ខាននិងចំណេះដឹងនៃការបកប្រែផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។ក្រៅពីនេះគឺយោងទៅលើការសិក្សាពីរបៀបបកប្រែដោយបង្ហាញកាយវិការផ្សេងៗទៀត។
គោលដៅ:ចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចុះឈ្មោះបកប្រែនៅសាឡុងនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តណាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបកប្រែផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ។
នាំយកមកនូវ : ឩបករណ៍សរសេរ
កំណត់ចំណួន : 25នាក់
តំលៃចូលរួម : មិនយកប្រាក់
រយះពេលដាក់ពាក្យ : ខែ2 ថ្ងៃទី15 (សុក្រ) ~ ខែ3 ថ្ងៃទី1 (សុក្រ)
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ : នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា Tel : 042-750-4150

ម្ហូបអាហារនៃពិភពលោក (ក្រុមការយល់ដឹងអន្តរជាតិ)

日時 : ខែ3 ថ្ងៃទី10 (អាទិត្យ) 10 : 00~13 : 00
場所 : នៅយូនីកូមផ្លាហ្ស៉ាសាហ្កាមីហារ៉ា បន្ទប់សិក្សា1 (នៅផ្សារទំនើបបូណូសាហ្គាមីអូណូជាន់ទី3)


ចូលរួមការចំអិននឹងញាំម្ហូបអាហារឥណ្តូនេសី、យល់ពីវប្បធម៌អាហាររបស់អីស្លាម、រៀនពីវប្បធម៌ម្ហូបអាហារទាំងអស់គ្នា។
គោលដៅ : មានអាទិភាពចំពោះពលរដ្ខរស់នៅស្រុកសាហ្គាមីហារា、សិស្សនៅសិក្សានឹងអ្នកមានការងារនៅស្រុកសាហ្គាមីហារា។
នាំយកមកនូវ : អេប៉ូរុង、ក្រណាត់ជួតក្បាល、ក្រណាត់សំអាត
កំណត់ចំណួនមនុស្ស :25នាក់ (ដាក់ពាក្យតាមលេខរៀង)
តំលៃចូលរួម : 900 យេន
រយះពេលដាក់ពាក្យ :ខែ2 ថ្ងៃទី15 (សុក្រ) ~ ខែ3 ថ្ងៃទី6 (ពុធ)
ទីកន្លែងដាក់ពាក្យ : នៅសាឡុងអន្តរជាតិសាហ្គាមីហារ៉ា Tel : 042-750-4150

កម្មវិធីញាំតែ"មីក្រូនេសី" ផ្លាហ្សាផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងជាមួយជនបរទេស ( ក្រុមញាំតែ )

日時 : ខែ3 ថ្ងៃទី17 (អាទិត្យ) 10 : 00 ~12 : 00
場所 : នៅយូនីកូមផ្លាហ្ស៉ាសាហ្កាមីហារ៉ា បន្ទប់សិក្សា1 (នៅផ្សារទំនើបបូណូសាហ្គាមីអូណូជាន់ទី3)

អ្នកមានកំណើតពីមីក្រូនេសីនិងពីជនជាតិជប៉ុនដែលមានទំនាក់ទំនងការងារនៅប្រទេសនោះបានលើកមកនិយាយអំពីជីវភាពរស់នៅនិងទំនៀមទំលាប់ពីការរស់នៅទីនោះ។
បន្ទាប់មកគឺញាំតែនិងនំបណ្តើរដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងគ្នានិងចង់អោយយល់យ៉ាងជ្រៅ
និងមានគោលបំណងអនុវត្តសំរាប់ការបង្កើតសង្គមល្អមួយដើម្បីរស់នៅជាមួយគ្នា។
កំណត់ចំណួនមនុស្ស : 48នាក់
តំលៃចូលរួម : 100 យេន
ការដាក់ពាក្យ : មិនចាំបាច់ (ទទួលពាក្យតាមលំដាប់,ទៅកន្លែងផ្ទាល់ចំពោះអ្នកមានបំណងចូលរួម )

 Page Top▲